Lover bedre skysstilbud innad i Rødøy

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkesrådet setter inn to nye ukentlige avganger mellom Jektvik og Rødøy, skriver fylkesrådet i ei pressemelding.

– Det vil gjøre det enklere å komme seg rundt i kommunen», sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) i pressemeldinga.

Det er blant flere ruteendringer vedtatt i desember at man finner en rekke forbedringer for Rødøys innbyggere

– Å legge til rette for arbeidspendling, men også næringsmessig, i en kommune som Rødøy, er svært viktig, sier ordfører i Rødøy, Olav Terje Hoff.

– Vi har lyttet på innspillene fra kommunen. Med disse endringene har vi forsøkt å legge endra bedre til rette for kommunikasjonen internt i kommunen, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

Bedre korrespondanse

I tillegg til avgangene fra Jektvik gjøres det flere endringer tidene til MS Gjærøy for å gi et bedre tilbud til de som skal ut av kommunen.

– Endringene gjør at det blir lettere å reise ut av kommunen, både til Mo og i retning Bodø. Vi sikrer bedre korrespondanse med bussen til Mo i Rana fra Tonnes om morgenen, og kortere ventetid på kaien for dem som skal videre med Nordlandsekspressen, sier Eggesvik

Sikrer næringene

Også krabbene får en lettere reisehverdag med de nye rutene.

– Det har vært et problem å få nok tid til å laste krabber på Nordnesøy i krabbesesongen uten å sprenge rutetidene. Det løser vi nå. Krabbefisket er en viktig næring allerede, og vi tror at krabbefisket kan få enda større betydning for å skape og opprettholde arbeidsplasser i Rødøy i framtiden. Det legger vi til rette for nå, avslutter samferdselsråd Eggesvik.

Endringer i ruter i Rødøy

  • Det settes inn to nye ukentlige avganger fra Jektvik til Rødøya i rute 18-413 (skolerute i Rødøy).
  • Morgenavgang fra Myken med MS Gjerøy legges ca. 20 minutter senere mandag-lørdag. Dette gir bedre korrespondanse med buss fra Tonnes til Mo, og kortere ventetid til NEX.
  • Avgang fra Vågaholmen med MS Gjerøy utsettes til 15:45 og signalanløp av Myken på ettermiddagene mandag og fredag sløyfes. Dette gjør det mulig å overholde rutetidene i krabbesesongen.
  • Søndager blir det to turer med MS Gjerøy fra Myken via mellomsteder til Tonnes. Dette ivaretar korrespondanse med både nord- og sørgående NEX når disse kommer over i ny rute.

Kilde: Nordland fylkeskommune

Artikkeltags