Måtte stoppe arbeid med skolebygg: – Anbudsvinneren klarte ikke å dokumentere nødvendig kompetanse

Arbeidet ved Ura skole i Sandnessjøen skulle starte i september. Arbeidet måtte imidlertid utsettes fordi anbudsvinneren ikke kunne legge fram dokumentasjon for kompetanse.