Anita (52) går fra en direktørjobb i Skatteetaten i Oslo til direktørjobb ved SI i Rana