Finansministeren avviser at SI-ansatte må flytte fra Rana. – Ordkløyveri, svarer Jøsevold (SV)

Finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Gruppelederne i Rana kommunestyre ropte stopp. De tillitsvalgte ved SI var bekymret. To stortingsrepresentanter fra Nordland kastet seg inn i striden og utfordret finansminister Siv Jensen på hva som er riktig og galt i saken.

En demontering av Statens innkrevingssentral (SI) ble det kalt, og redselen var at mange av de 365 ansatte på Mo måtte flytte.

Bakgrunnen er innlemmingen av SI i Skatteetaten fra 2015 og nytt organisasjonskart. SI-direktør Finn Ola Helleberg sa til Rana Blad 16. januar at ingen vil miste jobben som følge av omstillingen.

Siv Jensen (Frp), bekrefter at ingen av dem som jobber i Mo i Rana må skifte arbeidssted.

Klargjøringen fra Jensen kommer som svar på skriftlige spørsmål fra Åsunn Lyngdeal (Ap) og Marius Meisfjord Jøsevold (SV), begge Nordlands-representanter på Stortinget. Representantene stilte begge spørsmål til Jensen om den planlagte og delvis gjennomførte omleggingen.

I sitt svar bekrefter Jensen at det er gjort endringer i «den organisatoriske innplasseringen og rapporteringslinjene for noen funksjoner ved Statens innkrevingssentral. (...) Ingen av disse endringene medfører at ansatte i Mo i Rana må skifte arbeidssted».

Jøsevold (SV) syns ikke han fikk svar på det han spurte om. Han mener Jensen skyggelegger både fakta og oppfatningen hos ansatte og tillitsvalgte.

– Bunnlinja er at hun bekrefter flyttingen av SI. At Jensen sier at ingen ansatte blir flyttet er et sidespor og ordkløyveri. Hovedpoenget er ikke om ansatte må flytte, men om arbeidsplassene består. Det er hevet over enhver tvil at ledelsesfunksjoner ved IKT er flyttet. Det er helt åpenbart at når virksomheter fragmenteres, som det nå gjøres med SI, smuldrer muligheten for å drive effektivt, opp. Dette er et klassisk eksempel på oppbygging av makt og strukturer i storbyene på bekostning av Mo og distriktene, hevder Jøsevold.

Artikkeltags