Sier ja til ny skole

SKOLEENIGHET: Christine Schybaj Antonsen (H) er leder i oppvekstutvalget. Hun, partifelle Jarl Stian Johansson, Senterpartiets Stig Bjarne Haugen (t.h.) og de øvrige medlemmene i oppvekst- utvalget går inn for å bygge en ny ungdomsskole på Ytteren. Foto: Øyvind Bratt

SKOLEENIGHET: Christine Schybaj Antonsen (H) er leder i oppvekstutvalget. Hun, partifelle Jarl Stian Johansson, Senterpartiets Stig Bjarne Haugen (t.h.) og de øvrige medlemmene i oppvekst- utvalget går inn for å bygge en ny ungdomsskole på Ytteren. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Ungdomskolene på Båsmoen og på Selfors legges ned og erstattes med en ny ungdomsskole på Ytteren.

DEL

Det går politikerne i oppvekstutvalget enstemmig inn for. Det siste ordet i denne saken er det imidlertid kommunestyret som har og før saken fremmes der skal den også behandles i formannskapet. Men i går ble saken for første gang gjenstand for politisk behandling etter at den har vært ute på høring.

Ingen alternativ

Det var i september i fjor at forslaget om å bygge en ny felles ungdomsskole i tilknytning til idrettsanlegget på Ytteren ble fremmet av posisjonen. Det medførte en ikke ubetydelig diskusjon, for opposisjonen mente det ville være hensiktsmessig heller å se på hele ungdomsskolestrukturen i kommunen. Det fikk de ikke gjennomslag for og etter at utredninger viste at det var både faglig og økonomisk mulig å satse på en ny felles ungdomsskole, ble saken sendt ut på høring.

De ti høringssvarene var overveiende positive og det var også innstillinga som i går forelå fra rådmannen til oppvekstutvalget. Han går inn for å legge ned ungdomsskolene på Selfors og Båsmoen, bygge ny felles skole på Ytteren og at den nye skolekretsen for ungdomsskolen på Ytteren skal bestå av barneskolekretsene Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors.

I oppvekstutvalget ville Rødts Brit Pedersen vite om det medfører riktighet at det vil bli 70 til 100 millioner kroner billigere å bygge ut og om ungdomsskolen på Båsmoen i stedet for å bygge en ny skole på Ytteren, for det hadde hun hørt.

Det kunne imidlertid ikke skolesjef Jørn Håkon Halmøy si noe om, for som han påpekte:

– Dette er det ikke regnet på.

Det medførte at KrFs Svanhild Lien Sandnes var raskt frampå.

– Vi burde kanskje få et regnskap på dette, sa hun hvorpå Høyres Jarl Stian Johansson var minst like rask i reaksjonen.

– Dette er ikke en debatt vi skal ta, ga han klar beskjed om.

– Vi skal ikke se på andre alternativer, det vi skal ta stilling til er forslaget vi har fått fra rådmannen.

– Må se på sammenhenger

Det var for så vidt Nils Notler (A) enig i, men han trakk samtidig fram at det kanskje var en idé å se dette i sammenheng med kommunens økonomiske situasjon og de endringene som er skissert på skolesektoren i forbindelse med de forestående sparerundene.

– Skolesjefen har foreslått å legge ned ungdomsskolene på Storforshei, Utskarpen og Gruben og slå sammen ungdomsskoler. Hvis dette blir resultatet, er da skolen på Ytteren dimensjonert for dette, undret Notler.

Skolesjef Jørn Håkon Halmøy presiserte kjapt at han ikke har kommet med noe forslag om å legge ned flere ungdomsskoler.

– Det er kun sett på muligheten. Det er ikke regnet mye på dette, bare gjort grove kalkyler, i forbindelse med at det er sett på hvordan rammene skal kunne tas ned, sa Halmøy.

– Vi kan ikke ta høyde for en teoretisk mulighet for at flere ungdomsskoler ryker. Du tar det for gitt at nedleggelser av ungdomsskoler vil bli anbefalt fra rådmannen. Det er et urettferdig spørsmål å stille, sa Johansson adressert til Notler som altså ville vite om Ytteren-skolen kan gi plass for adskillig flere elever enn det som er tenkt i utgangspunktet.

– Ikke urettferdig

At dette skulle være urettferdig avviste Notler tvert.

– Det synes jeg ikke at det er. Arbeiderpartiet er for å endre skolestrukturen, men det bør være ei tankerekkefølge i dette. Vi er opptatt av om det er muligheter i området for framtida, sa han.

Det tok Senterpartiets Stig Bjarne Haugen for gitt at det er.

– Det må være mulighet for en utvidelse av en ny skole uansett årsak, mente han.

Et eventuelt forslag om å legge ned skoler vil for øvrig først kunne komme når rådmannen neste uke legger fram sitt forslag til 2014-budsjett og ny økonomiplan.

Artikkeltags