Siktet for grov korrupsjon

Rådmann Sigmund Johnsen er nå formelt siktet for korrupsjon, i forbindelse med kjøp av leilighet og gratis Tyrkia-opphold. Også teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen og forretningsmann Cafer Karan er siktet i saken. Foto: Øyvind Bratt

Rådmann Sigmund Johnsen er nå formelt siktet for korrupsjon, i forbindelse med kjøp av leilighet og gratis Tyrkia-opphold. Også teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen og forretningsmann Cafer Karan er siktet i saken. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Politiet gikk til aksjon på rådhuset.

DEL

Leder for Helgeland politidistrikts økoteam, politiadvokat Nina Lunde, bekrefter at rådmann Sigmund Johnsen, teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen og forretningsmann Cafer Karan, er formelt siktet for korrupsjon.

Johnsen og Karan er siktet etter straffelovens § 276b, for grov korrupsjon, mens Bech-Hanssen er siktet etter den noe mildere § 276a i straffeloven, for korrupsjon.

Siktelsen er tatt ut i forbindelse med at kommunetoppene sist sommer var på et gratis ferieopphold i Tyrkia på en bopel tilhørende forretningsmannen. I tillegg etterforskes et leilighetskjøp, der rådmannen fikk kjøpe en leilighet på Mo av Karan til 300.000 kroner under takst. Som det tidligere har kommet fram, blant annet i rådmannens egen redegjørelse for kontrollutvalget, så forelå ikke takst da kjøpet ble avtalt, men først etter at handelen var gjort.

I løpet av torsdag ble de tre avhørt av politiet. Samtidig oppsøkte politiet flere adresser på Mo, der det ble foreatt ransaking og beslag. En av adressene der politiet foretok beslag, var på rådhuset.

- Vi har funnet det nødvendig å gå til dette skrittet for å sikre bevis i saken, sier Lunde.

At politiet nå bekrefter at de tre er formelt siktet for korrupsjon, betyr at politiet mener det foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke. Lunde vil imidlertid ikke si noe om hva de siktede har forklart i avhør.

- Hva skjer nå videre i denne saken?

- Det vil bli foretatt vitneavhør, og vi skal gjennomgå dokumenter og beslaglagt materiell, sier Lunde.

- Det er delte meninger, ikke minst blant politikere, på hvor alvorlig denne saken er. Er dette en alvorlig straffesak, eller er det en sak hvor det er viktig for politiet å markere seg ettersom saken er såpass profilert?

- Det jeg kan si til det er at dette er en sak politiet prioriterer. Vi plikter å etterforske saker der vi blir gjort kjent med opplysninger som kan tyde på at det foreligger straffbare forhold, sier politiadvokat Lunde.

- Jeg er kjent med siktelsen og har snakket med rådmannen og teknisk sjef, sier ordfører Geir Waage (A) som i ettermiddag innkaller til et ekstraordinært formannskapsmøte.

- Formannskapet skal nå drøfte situasjonen og den videre beslutninga om hva som skal gjøres, må tas av formannskapet, sier ordføreren.

Artikkeltags