Gå til sidens hovedinnhold

Simulert rotenonbehandling neste uke

Artikkelen er over 18 år gammel

RANA/HEMNES: Tirsdag og onsdag i neste uke vil VESO Trondheim, i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling, foreta en simulert rotenonbehandling av Ranelva og Røssåga.

Dette skjer på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning.

- Hensikten med arbeidet er å få dokumentert om de regimer vi nå har planlagt for rotenonbehandlingen vil gi god innblanding av rotenon ved høstaksjon i år, og hovedaksjon til neste år. Simuleringen skjer ved tilsetting og påfølgende måling av et sporstoff. Gjennom dette arbeidet vil vi ha muligheter for å oppdage eventuelle svakheter ved det planlagte behandlingsregimet, og finne måter å forbedre dette på, opplyser avdelingsleder Ketil Skår i VESO Trondheim.

Sporstoff i elva

Tirsdag 26. august vil den simulerte behandlinga av Ranelva bli gjennomført, samtidig som de siste nødvendige forberedelser før simulert behandling av Røssåga og Leirelva blir gjennomført.

Onsdag 27. vil den simulerte behandlinga av Røssåga og Leirelva i Hemnes bli utført.

Det doseres et sporstoff, Rhodamin B, på tilsvarende måte som det er tenkt med rotenon ved behandlingene. Stoffet er ufarlig for fisk, dyr og mennesker i de konsentrasjoner vi får i elva. Det er meget enkelt å måle konsentrasjonen av stoffet på utvalgte punkter i vassdragene.

Optimal behandling

Formålet med undersøkelsen er i hovedsak å finne fram til et opplegg for dosering og manipulering med vannføringen gjennom kraftstasjonene som gir et optimalt behandlingsopplegg i 2004. Deler av resultatene kan også bli benyttet ved bestandsreduserende behandling i høst.

En vellykket gjennomført simulering vil bl.a gi svar på hvor lang tid det tar fra stoff blir dosert i de forskjellige kraftverkene til det renner ut i elvene og hvor god innblanding får vi i de store hølene. Dette gjelder først og fremst de to øverste hølene i Ranaelva, Reinforshølen og Båtbakkea.

Dessuten vil det blant annet gi svar på om man får innblanding av sporstoff i vann som står i forbygningen ved Korgauren, og hvordan stoffet fordeler seg i munningsområdet.

Et annet formål ved den simulerte behandlingen er å finne ut hvordan nytt utstyr fungerer.

- Vi ønsker først og fremst å teste ut ny hoveddoseringsstasjon med flåte, små dryppstasjoner og ny båt, opplyser VESO.

Hvordan det vil fungere med oppfisking og plukking av dødfisk ved lav vannføring, og om det dukker opp spesielle problem, er også blant momentene som blir testet ved den simulerte behandlingen. Dette utføres av en egen, lokal gruppe.