I dag får du følgende beskjed: «Viktig melding - lytt på radio»

Foto:

DEL

Det er Rana kommune som melder at Sivilforsvaret onsdag 8. januar klokken 1200 kommer til å teste sitt varslingsanlegg.

Sivilforsvarets tyfoner (sireneanlegg) brukes for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. To ganger i året blir disse anleggene testet. Det skjer vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. I år faller første test på onsdag 8. januar kl. 12.00.

Signalet som blir brukt på onsdag er tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Beskjeden er da "Viktig melding - lytt på radio", og betyr at publikum bes søke informasjon som blir gitt gjennom ulike media.

Artikkeltags