Skal åpne dørene igjen

Kåre Nordnes, helse- og sosialsjef i Rana, forteller at det jobbes for fullt for å kunne åpne et kommunalt krisesenter i Storteinmoen, hvor Helgeland Krisesenter tidligere holdt til. Foto: Hugo C. Hansen

Kåre Nordnes, helse- og sosialsjef i Rana, forteller at det jobbes for fullt for å kunne åpne et kommunalt krisesenter i Storteinmoen, hvor Helgeland Krisesenter tidligere holdt til. Foto: Hugo C. Hansen

Artikkelen er over 8 år gammel

Før jul stengte Helgeland Krisesenter dørene for voldsutsatte kvinner og barn. Nå jobber Rana kommune på spreng for å kunne ta det gamle krisesenteret i bruk igjen.

DEL

Selv om boligen i Storsteinmoen, hvor Helgeland Krisesenter holdt hus, ikke er operativ som krisesenter ennå, er helse- og sosialsjef Kåre Nordnes nøye med å understreke at de som har hatt behov for krisehjelp i tida siden stenginga og konkursen, har fått dette.

– De henvendelsene vi har fått i løpet av denne perioden har vi håndtert på en god måte. Disse henvendelsene har vi fått via det ordinære hjelpesystemet, sier Nordnes og tenker i denne forbindelse på henvendelser fra for eksempel politiet og NAV-kontoret.

– Vi jobber nå i første rekke med å få på plass ei fullstendig telefonberedskapsordning. Dessuten er stillinga som daglig leder ved krisesenteret lyst ut internt, sier helse- og sosialsjefen.

Kjøper inventaret

Rana kommune eier altså boligen hvor Helgeland Krisesenter holdt til og det er på samme plass kommunen skal etablere et senter i egen regi.

– Boet har nå fristilt lokalene, opplyser Nordnes.

Samtidig har kommunen kjøpt utstyr og inventaret som var i huset fra konkursboet for 150.000 kroner.

– Når daglig leder kommer på plass vil vi knytte til oss øvrig personell. Dette vil skje enten ved rekruttering fra egen organisasjon og/eller utlysning eksternt, sier Nordnes videre.

– Vi kombinerer nå flere prosesser for å utvikle og få et godt krisesentertilbud på plass. Vi satser altså på at telefonberedskapssystemet med vaktordninger skal være i drift så raskt som mulig. Samtidig faller også brikkene på plass med hensyn til lokalene, inventar og utstyr samt tilsetting av daglig leder, sier han.

Dialog

Samtidig som kommunen jobber for å få et krisesentertilbud i drift i regi av helse- og sosialtjenesten, utredes et interkommunalt krisesentertilbud.

– Vi har underrettet våre nabokommuner om det vi nå gjør i forhold til å få på plass et krisesentertilbud. I tida framover vil vi være i dialog med dem om videre planer, sier Nordnes.

Artikkeltags