Reiselivsselskapene Destinasjon Helgeland, Polarsirkelen reiseliv og Helgelandskysten reiseliv har startet en prosess med målet om å opprette ett felles reiselivsselskap på Helgeland med oppstart januar 2012.

- Det er en trend i tiden at reiselivsselskaper slår seg sammen. Det er mange om beinet og selskapene ønsker å være på hogget og være synlige, sier Anneke Leenheer.

Reiselivssektoren er ett av verdens mest globale og konkurranseutsatte markeder. Universitetslektor Anneke Leenheer (Helgeland) og førsteamanuensis Dorthe Eide (Bodø) ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø følger prosessen mot ett reiselivsrike på Helgeland.

- Vi er glade for støtten fra Nordland fylkeskommune til prosjektet «Følgeforskning samarbeid for destinasjonsselskap på Helgeland», sier Leenheer.

Grunn til optimisme

- Vi kan ikke nå forutsi hva utfallet blir av reiselivsforskningen, sier Leenheer.

Flere kommuner ble tidligere i sommer opprørt over at Rana ikke ga et klart ja til sammenslåingen.

De tre selskapene har kjørt en god prosess, men de politiske beslutningsprosessene må være på plass, sier Leenheer.

Forskerne skal se hvordan aktørene berøres og involveres av endringen. Kompleksiteten økes ytterlige ved å se på forholdet til sentrale aktører utenfor regionen, som for eksempel fylket og Nordnorsk Reiseliv AS.

Nordland fylkeskommune har gitt reiselivsforskerne ved Handelshøgskolen i Bodø (UiN) 400.000 kroner for følge prosessen mot ett reiselivsrike på Helgeland.

Ser verdien av forskningen

Destinasjonsselskapene ser verdien av forskningen, og selskapene har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Nordland.

- Å forske på en endrings- og etableringsprosess med så mange ulike aktører kan gi verdifull kunnskap om hva som hemmer og fremmer slike prosesser, sier Eide og Leenheer.

- Studien kan bidra til å gjøre kritiske faktorer og prosesser mer synlig, og kunnskap om prosessen kan bidra til at destinasjonsselskaper fungerer bedre uansett utfallet av Helgelandsprosessen, sier forskerne Dorthe Eide og Anneke Leenheer.