Gå til sidens hovedinnhold

Skal løfte sjøfronten

Artikkelen er over 7 år gammel

Arkitektgruppen Cubus har vunnet konkurransen om å utforme området langs sjøen i Mo i Rana.

Formannskapet har enstemmig sluttet seg til anbefalinga til juryen som har vært i sving med å avgjøre hvem som skulle få oppdraget med å utforme sjøfronten.

Juryen og altså formannskapet har falt ned på at det skal inngås et samarbeid med Arkitektgruppen Cubus om videre planlegging av sørfronten.

Kommunen har bevilget fire millioner kroner til oppgradering av sjøfronten og i første fase planlegges ei helhetlig utforming av området fra Statens Innkrevingssentral til politistasjonen.

Arkitektgruppen Cubus’ prosjekt «Vi løfter sammen», synes jurymedlem Tormod Steen mye godt om.

– Dette vil bidra til at hele området blir attraktivt, sa han da formannskapet bestemte seg for «Vi løfter sammen»-prosjektet.

Lokale elementer

Hovedbegrunnelsen for å velge dette prosjektet er ifølge juryen at det har en god helhetsløsning, hvor man med relativt enkle midler kan opparbeide ei ramme som kan utvikles på sikt. Det blir trukket fram at prosjektet har en enkelt og røff materialbruk som gjenspeiler Mo i Ranas identitet. Også at forslaget til belysning er bra og at prosjektet ser ut til å ha relativt lave driftsutgifter.

  • Tror du dette blir bra? Ta stilling under artikkelen!

– Dette blir robust og det er også flott at lokale elementer, som jern, trekkes inn. Her får vi et anlegg som er tilpassa det ekstremværet som vi kan oppleve her, sa Steen som også trakk fram at det er en fordel ikke å gå for høyt ut i starten for så å ende med et magaplask.

- Dette var en veldig gøy konkurranse å jobbe med og vi gleder oss til å starte prosessen med å finne hvilke punkter langs strekket som kan materialiseres i nær framtid, sier Eva Korsøren, landskapsarkitekt i Arkitektgruppen Cubus, til arkitektnytt.no.

Korsøren forteller de har lagt stor lagt vekt på bruk av lokal industri som kan være med på å utvikle de ulike modulene som er tenkt i stål og betong.

- Vi håper på den måten å skape bevissthet og begeistring rundt noe som i lengre tid har vært et negativt element i byen, forteller landskapsarkitekten.

Sjøpromenaden er det første av en rekke prosjekter kommunen ønsker å gjennomføre for å revitalisere bybildet og fornye byen utad.

Flere prosjekt

– Vi håper å starte en lignende sak for byrommet etter hvert. Det er viktig å se hele bybildet i en sammenheng, og ikke bare endre fokus fra enkeltprosjekt til enkeltprosjekt. Da kan man ende opp med at det føles som at deler av byen ikke passer sammen som en helhet, har arealplanlegger Hanne Marit Mikalsen tidligere slått fast.

Planen var at det spaden kunne stikkes i jorda for sjøfrontprosjektet allerede til høsten, men dette er nå urealistisk å få til. Forutsatt at det økonomiske er på plass, ser kommunen nå for seg en byggestart våren 2015.

Kommentarer til denne saken