Skal utvikle kunnskapsparken

Artikkelen er over 14 år gammel

RANA: Elise Husum (37) har i rundt 20 måneder gått svanger med Kunnskapsparken i Rana. Nå blir hun parkens daglige leder, og skal fø re den videre etter fødselen 1. januar.

DEL

Et enstemmig styre i Kunnskapsparken i Rana var skjønt enige om at Husum tilfredsstiller alle deres krav i forhold til det å stå for utviklingen av selskapets visjon.

- Vi fikk inn 33 søknader fra alle kanter av landet. Det er tydelig at mange ser på det som interessant å utvikle denne kunnskapsparken. Etter nitid arbeid og en grundig gjennomgang havna vi på henne som har vært Rana Utviklingsselskaps prosjektleder for parken, sier styreleder Steinar Høgaas.

Det betyr at Husum tiltrer i sin nye jobb ved årsskiftet. Hun blir da selskapets eneste ansatte.

- Det hviler et stort ansvar på hennes skuldre. Forventningene er store. Både fra eierne og resten av næringslivet i Rana. Målet er helt klart at Kunnskapsparken skal bli noe mer enn bare en ansamling av bedrifter i et nyrestaurert kontorbygg oppe på Jernverkstomta, understreker Høgaas.

Nå begynner jobben

- Det er nå jobben med å fylle Kunnskapsparken begynner. Det rent konkrete skjer etter fødselen. Det er da det blir mye å gjøre. Det vet de som selv har fått barn. Jeg har to, sier Elise Husum.

Nå blir Kunnskapsparken i Rana hennes tredje «baby». Hun ser definitivt ikke ulikt på oppgavene. Siden våren 2001 har hun jobbet intensivt med den hos RU.

- Arbeidet så langt har vært spennende og interessant. Jeg gleder meg til å være med på den videre utviklingen, sier Husum.

Det hun synes er spesielt spennende er at næringslivet i Rana har vært en pådriver for å få tettere bånd inn i mot utdanningsmiljøene. Det er litt spesielt at det går den veien. Ofte er det utdanningsmiljøene som vil knytte sterkere bånd til industrien.

- Jeg håper og ser for meg at det i grenselandet mellom utdanning og industri kan dukke opp en del spennende ting. Blant annet håper de at flere hovedfags- og doktorgradsstudenter vil lage seg prosjekter relatert til industrien i Rana. Overføring av kunnskap og funn av ny kunnskap kan gi arbeidsplasser og skape utvikling, understreker hun.

I den forbindelsen forteller hun at deler av kjelleretasjen i det nyrenoverte gamle Molab-bygget skal brukes til en inkubator for gründere. På godt norsk betyr det en utrugingsplass for folk med ideer til ny virksomhet, som får tilgang til en del vitale støttefunksjoner i startfasen.

- Det er slik at alle de bedriftene som flytter inn i Molab-bygget, har forpliktet seg til å bidra gratis på konsulentsiden i forhold til folk med nye ideer og realiserbare planer. Jeg tror det vil bli fruktbart, poengterer Elise Husum.

Flere studietilbud

På litt lengre sikt har Kunnskapsparken i Rana et uttrykt ønske om å samle alle utdanningsinstitusjonene med virksomhet i Rana i et felles høgskolesenter. Håpet er å ha det realisert i løpet av 2006 med et eget bygg. Det betyr at man vil samle it-utdanninga til HiNe, samt sykepleier- og økonomiutdanningen fra HiBo.

- Vi jobber også for å få nye studier på plass. I den forbindelsen kan jeg røpe at vi og HiNe er inne i en dialog med HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) om å etablere en start i ingeniørstudiet til Rana. Målet er å få oppstart allerede til høsten, og at studentene kan ta de to første studieårene her, forteller hun.

Husum ser det også som viktig å satse på etter- og videreutdanning. Hun tror det kan være mulig å skreddersy utdanningspakker for bedrifter, hvor man har medarbeidere som trenger etterutdanning.

- Det blir selvsagt bedre og billigere for alle parter om man henter forelesere opp hit til Rana, i stedet for at man må sende folk bort på lengre eller kortere kurs, forklarer hun.

Artikkeltags