Gå til sidens hovedinnhold

Skriker etter ressurser

Artikkelen er over 16 år gammel

Barnevernet i Rana må tilføres minst to nye årsverk for å kunne gjøre den jobben loven krever. Dette er seksjonsleder Inger-Ritha Olsens konklusjon.

Barnevernet i Rana har i dag 18 årsverk, inkludert en merkantil stilling. Barnevernet har så godt som hvert eneste år bedt om en styrking. I løpet av de siste syv-åtte årene har barnevernet blitt tilført ett nytt årsverk.

– Ut fra arbeidsmengde, antall barn i tiltak og barn under omsorg, så er vi underbemannet. Jeg mener vi må ha minst to stillinger til, altså 20 årsverk, for å ha ressurser nok. Med så mange årsverk ville jeg være sånn høvelig tilfreds, sier Inger-Ritha Olsen.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret fremmet Arbeiderpartiet forslag om å tilføre barnevernet ett nytt årsverk, men forslaget fikk støtte bare fra Frp og RV og ble dermed nedstemt.