Gå til sidens hovedinnhold

Skuffet over Terra-kjennelsen

Artikkelen er over 13 år gammel

Ordfører Kjell-Idar Juvik i Hemnes er skuffet over at kommunene ikke fikk rettens medhold i å ta arrest i Terra-meglernes eiendeler. Ranaordfører Geir Waage sier at han kun tar dommen til etterretning.

Ordfører Geir Waage i Rana kunne ikke etter at han hadde lest gjennom kjennelsen fra Oslo byfogdembete si noe om hvordan kommunene i fellesskap skal gå framover for å få tilbake pengene de har tapt på obligasjonene de kjøpte gjennom Terra Securities.

– Det er en sak vi vil diskutere sammen med våre rådgivere, sier Waage.

Hemnesordfører Kjell-Idar Juvik legger til at strategien framover blir hovedtema på et møte de åtte kommunene Rana, Hemnes, Narvik, Hattfjelldal, Haugesund, Vik, Bremanger og Kvinesdal skal ha mandag 14. januar i Oslo.

– Kommer dere til å anke dommen?

– Det er et spørsmål vi nok helt klart kommer til å diskutere. Vi gikk til søksmål fordi vi mente vi hadde en god sak. Det samme mente våre rådgivere, sier Juvik.

Til etterretning

– For oss i Rana er det slik at vi tar kjennelsen til etterretning. Jeg registrerer at retten mente at det ikke var grunnlag for å ta arrest i meglernes verdier, men retten tok derimot ikke stilling til deres erstatningsansvar. Det må eventuelt håndteres i en egen sak, sier Waage.

Kollega Juvik tar også kjennelsen til etterretning, men han medgir at han er skuffet fordi det ikke vippet kommunens vei.

– Jeg mener vi fortsatt har en god sak mot Terra-systemet, sier han.

Saksomkostninger

– Når en går til en sak som denne må man være klar over at man risikerer å bli sittende med motpartens saksomkostninger, om man taper.

Det fine er at vi er flere kommuner som står side om side og følgelig deler på kostnadene, sier Juvik.

Han innrømmer at han synes beløpet de to meglerne er tilkjent på vel 257.000 kroner hver er lovlig høyt for en rettsforhandling i to dager, selv om de stilte med hver sin prosessfullmektige.

– Jeg registrerer at retten også mener kravene er høye, men at de under tvil har akseptert det. Totalbeløpet er på 515.500 kroner. Om det er grunnlag for å bestride størrelsen på saksomkostningene er noe vi får ta med våre rådgivere, sier Juvik.

Fordelt likt ut over kommunene blir hver enkelt sittende igjen med en utgift på vel 64.000 kroner. Kommentaren til ordfører Geir Waage i forhold til saksomkostningene er at dette er noe de selvsagt betaler, innen tidsfristen fra retten på to uker. Han synes summen er noe høy.

Ga nyttig informasjon

Rettsprosessen mot de to Terrameglerne var i Juviks øyne slett ikke fånyttes.

– Gjennom denne fikk vi fram mer informasjon om hvor mye ledelsen i Terra Securities kjente til de finansielle produktene som ble tilbudt og solgt til oss. De opplysningene er viktige i arbeidet med søksmål mot Terra-gruppen og eierne, sier Hemnesordføreren.

Han viser til at Oslo byfogdembete gjennom rettens bemerkninger i kjennelsen slår fast at kravene kommunen rettet mot meglerne i stedet må rettes mot kontraktsmotparten Terra og at meglerne høstet lovord internt i Terra for de betydelige inntektene som de skaffet selskapet.