Snur ryggen til makta

Høyres Kai Henriksen la fram fellesforslaget fra de syv ulike politiske partiene og dermed dannet de en bred front mot Arbeiderpartiet og SV, som sitter med ordføreren og varaordføreren. Foto: Øyvind Bratt

Høyres Kai Henriksen la fram fellesforslaget fra de syv ulike politiske partiene og dermed dannet de en bred front mot Arbeiderpartiet og SV, som sitter med ordføreren og varaordføreren. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Allerede før valget har Arbeiderpartiet og SV mista styringa i Rana kommune.

DEL

Gjennom felles front har de øvrige partiene fullstendig parkert Ap og SV som har styrt Rana siden kommunevalget høsten 2007. Det ble klart da økonomiplanen 20122015 var oppe til behandling i kommunestyret forleden.

Skolene røres ikke

Det betyr blant anna at skolestrukturen i kommunen beholdes slik den er i dag og at en rekke av skolebyggene skal pusses opp. Det er allerede satt av 250 millioner kroner til omfattende investeringer av skolebyggene i inneværende økonomiplan, men de syv samarbeidspartiene (Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre, KrF, Miljølista og Rødt) vil bruke minst 50 millioner kroner til for å ruste opp ikke bare ungdomsskolene, men også barneskolene de neste årene.

Det er ikke bare på investeringssida på skolesektoren de vil at det skal satses. Skolebudsjettet økes også med 12 millioner kroner. Økes gjør også budsjettet til Rana kirkelige fellesråd, som får 1,7 millioner ekstra. Demensplanen settes i verk og økes med to millioner kroner og det legges opp til at kommunen skal bruke 30 millioner kroner på å asfaltere veier. Dette skal finansieres gjennom låneopptak.

- Vi ønsker å legge til rette for ei positiv utvikling i Rana og vi tror på ei positiv folketallsutvikling. Folketallet har stor betydning for rammeoverføringene til kommunen og allerede nå ser vi at de anslagene rådmannen bygde på i fjor, er for pessimistiske, sa Kai Henriksen som på vegne av de syv partiene la fram felles forslaget til ny økonomiplan.

Advarer

- Vi tror på vekst og foreslår derfor økte driftsrammer som gjør at vi kan legge skoledebatten død og heller se framover, sa han partifelle Christine Schybaj Antonsen.

- Vi mener at det nå er skole- og oppvekstsektoren sin tur til å bli prioritert, sa Henriksen som høstet mye pepper for at man nå velger å opprettholde ungdomsskolestrukturen.

En av dem som spesielt advarte mot å opprettholde Selfors ungdomsskole var Arbeiderpartiets Merete Torsteinsen som trakk fram at små skoleenheter ofte ikke innehar nødvendig kompetanse.

- Hva har Selfors gjort galt som fortjener en ny ungdomsskole, undret hun for partiet hennes fremmet forslag om heller å rive Selfors ungdomsskole og overføre elevene der til Mo eller Gruben, bygge ny skole på Gruben og utvide Båsmo ungdomsskole til å favne også om elevene fra Ytteren.

- At Arbeiderpartiet 23 timer etter at vedtaket om å beholde ungdomsskolestrukturen, forsøker seg på en omkamp er utrolig. Denne saken er avgjort, slo Henriksen fast.

I tillegg til at skolestrukturen beholdes som i dag har flertallet også vedtatt at kulturhus skal bygges gjennom anbudskonkurranse, private aktører skal få bygge omsorgsboliger, bygningsavdelinga blir et kommunalt foretak og all overflødig kommunal eiendom skal selges. Dessuten at det kommunale parkeringskontoret skal legges ned og at private aktører skal få overta innkrevinga av parkeringsavgift på vegne av kommunen.

SV ville for øvrig innføre eiendomsskatt i hele kommunen slik at den ikke bare kreves inn i bynære strøk som i dag.

- Dette ønsker vi å gjøre av rettferdighetsgrunner. Dessuten vil det også gi fire millioner kroner mer i inntekter til kommunen, sa Hilde Rønningsen, men forslaget fikk bare SVs stemmer.

Spesielt samarbeid

Det er for øvrig første gang i Rana at en så forskjellig sammensatt politisk konstellasjon samler seg om en felles økonomiplan.

- Er det ikke litt spesielt at Rødt velger å samarbeide med et parti som Frp?

- Jo, det kan en si, men vi har hele gjennom hele perioden blant annet vært klar på at vi vil beholde dagens skolestruktur. Dessuten har verken SV eller A tatt seg bryet med å snakke med oss om økonomiplanen, sier Rødts Alte Hiller.

Skuffet og kampklar

- Økonomiplanen trekker Rana klart i ei blå retning. Hva tenker du om det?

- Det er klart vi er skuffet over dette, men slik er det politiske spillet. Kan en ikke akseptere denne virkeligheta, ja så kan en ikke drive med politikk, sier Knut Bjørgen som er gruppeleder i Rana Arbeiderparti.

- Vi er for øvrig tidligere blitt beskyldt for å drive med overkjøring når vi har vært i flertall, sier han ironisk og legger til at Arbeiderpartiet nå forbereder seg på en spennende valgkamp.

- Vi skal kjempe for våre saker og klargjøre for velgerne hva vi står for våre at vi står, blant anna når det gjelder ungdomsskolene.

- Betyr dette at dere ikke respekterer flertallsvedtaket som ble gjort om å beholde dagens ungdomsskolestruktur?

- Vi står på vårt alternativ.

- Så ranværingene kan ikke stole på vedtaket som ble i ungdomsskolesaken?

- Vi står på vårt alternativ og nå skal det jo gjennomføres et valg, sier Bjørgen.

Artikkeltags