Søknaden er sendt

Artikkelen er over 12 år gammel

LURØY: Nord-Norsk Vindkraft har tatt planene om en vindkraftpark på Sleneset ett steg videre.

DEL

Rett før helga ble Nord-Norsk Vindkrafts konsesjonssøknad for den planlagte vindmølleparken – som er på 133 sider før man har kommet seg til vedleggene – sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Så nå er det bare å lene seg tilbake og vente på svaret, daglig leder Ronald Hardersen?

– Nei, det er nå det starter. Det er utrolig mye som skal utredes. Det skal arrangeres flere folkemøter, og jeg ser ikke bort fra at NVE vil be om ytterligere opplysninger fra oss underveis, sier Hardersen.

Lederen for Nord-Norsk Vindkraft (NNV) regner med det vil ta et års tid før NVE sier noe som helst, utover eventuelt å be om nye eller utfyllende opplysninger for å belyse vindkraftsøknaden ytterligere.

– Kanskje kan vi vente oss et svar på søknaden ved juletider neste år, sier Hardersen.

75 eller 50

Planområdet er på nærmere 12.000 dekar, og omfatter 145 øyer og holmer. De totale utbyggingskostnadene, inklusive nettilknytning, er beregnet til 2,1 milliarder kroner. I søknaden opererer NNV med to alternativer:

En vindmøllepark med 75 vindmøller med en installert effekt på 3 MW. Eller en park med 50 vindmøller med 4,5 MW effekt. Møllene vil bli fra 88 til 124 meter høye. For begge alternativene opererer man med en forventet årsproduksjon på 675 GWh.

Allerede innledningsvis i søknaden opplyser NNV om at en etablering vil få meget negative konsekvenser i det som i dag er uberørte naturområder. Likeledes oppgir NNV at en etablering også vil få store negative konsekvenser for fuglelivet på Sleneset.

– De negative sidene ved utbyggingen anses imidlertid ikke som større enn man må vente ved et vindkraftanlegg av denne størrelse, påpeker Nord-Norsk Vindkraft.

Les mer i tirsdagens papirutgave av Rana Blad eller i vår PDF-avis.

Artikkeltags