Gå til sidens hovedinnhold

Stiller opp for elva

Artikkelen er over 18 år gammel

RANA: Leder i Rana Laksefiskeforening, Klaus Johansen, forventer at både medlemmene i foreninga og grunneierne stiller opp når Ranelva - og Røssåga - skal rotenonbehandles i høst.

Etter at Nedre Ranelva Elveeierlag i vår bestemte at lokale fiskere skulle betale mer enn utenbygdsboende for å fiske i elva, førte det til sterke reaksjoner blant Rana Laksefiskeforenings medlemmer. Klaus Johansen toner imidlertid ned konflikten, og frykter ikke at dette skal fø re til at hans medlemmer skal svikte når den store jobben i forbindelse med rotenonbehandlinga skal gjennomføres.

- Dette er viktig. Det gjelder Ranelvas framtid, sier Johansen.

Fisk i merder

Etter at Miljøverndepartementet har gitt klarsignal for rotenonbehandling av Ranelva og Røssåga, ligger det an til en fø rste gangs behandling i oktober. Neste år vil så hovedbehandlinga av vassdragene finne sted.

De lokale arbeidsgruppene for Ranelva og Røssåga vil i første rekke sørge for at planen for fiskebevaring blir gjennomført, samt samle opp død fisk i forbindelse med rotenonbehandlinga.

- Vi skal ta vare på så mye sjøørret som vi kan før behandlinga. 40-50 mann vil arbeide i to dager med å fiske opp ø rret, som så settes i merde ved Dalselv, forteller Johansen.

Rotenon i oktober

Det første som vil skje, er at det vil bli foretatt ei simulert rotenonbehandling av Ranelva allerede 26. august. Da vil vannstanden bli senket til samme nivå som elva skal ha under den virkelige rotenonbehandlinga, som skal finne sted 4. og 5. oktober.

- Et ufarlig fargestoff vil da bli brukt på samme måte som rotenon, slik at vi kan se hvordan det blir spredt ut i elva, forklarer Klaus Johansen.

To døgn før den virkelige rotenonbehandlinga, vil det bli et intenst fiske etter sjøørret. Fisken vil bli transportert i tanker til merdene ved Dalselv. 2-3 døgn etter rotenonbehandlinga vil så denne fisken bli sluppet ut av merdene. All laks som blir tatt, skal avlives.

Under behandlingsdelen vil elva bli delt opp i roder med 8-10 mann i hvert lag.

Streng kontroll

Hovedsentralen for rotenonbehandlinga vil ligge på Bjerka. All død fisk skal samles opp, merkes og kjøres dit for nærmere analyser. Det blir gjennomført streng veterniærkontroll hele tida.

- Veterinærsida ved opplegget blir tatt alvorlig, understreker Johansen.

Det samme opplegget som for Ranelva, vil finne sted i Røssåga. Men der vil arbeidet med oppsamling av fisk skje over noe lengre tid. Etter at Ranelva er rotenonbehandlet over to dager, vil så turen komme til Rø ssåga.

Det skal utrolig mye utstyr til for å gjennomføre behandlinga, og transport av utstyr er allerede i gang, kan Johansen fortelle.

Hovedbehandlinga av vassdragene finner sted neste år. Da vil 70-80 mann være i aktivitet i Ranelva og Røssåga for å få bukt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Handlingsplan

Motstanden mot rotenonbehandling har ikke gått Klaus Johansen forbi. Det er spesielt for Røssåga at kritiske røster har hevet seg. Han minner imidlertid om at vi har levd med lakseparasitten i 25 år, og at dette er en del av den nasjonale handlingsplanen for å rydde bort gyroen.

- Regjeringen har nå bevilget penger til forskning på alternativ bekjempelse av lakseparasitten. Det viser at dette blir tatt på alvor, mener Johansen, som likevel ikke er i tvil om at det er riktig å behandle vassdragene med rotenon nå:

- Jeg var med på rotenonbehandlinga av Beiarelva i 1994. Det var ei engangs behandling av et ikke lite vassdrag. Behandlinga virket likevel godt, og ingen vassdrag har tatt skade av rotenonbehandling. I Steinkjervassdraget var det et helt annet opplegg i fjor, og de som var med der, kommer også oppover for å foreta rotenonbehandlinga av Ranelva og Røssåga, sier Johansen.

Utsetting

I løpet av 2005 skal betydelige mengder laksesmolt settes ut. Det er snakk om 200.000 smolt fordelt på Ranelva og Røssåga. I tillegg settes det ut sjøørret, rognplanting vil finne sted og noe utsetting av yngel av laks.

I 2009 vil laksetrappene i Revelforsen og Reinforsen bli åpnet, slik at også de øvre delene av elvene vil bli lakseførende. Hvis operasjonen lykkes, kan det ligge an til at tonnevis av laks kan bli fisket i Ranelva og Røssåga. Det vil kunne bli en betydelig økt inntektskilde for distriktet, både når det gjelder salg av fiskekort, utleie av overnatting til fiskere og øvrige ringvirkninger til næringslivet i distriktet.

Fisket har så langt i år vært dårlig. I følge fangststatistikken til Rana Laksefiskeforening er det bare tatt 113 fisker i Ranelva: 73 laks, 35 ørret og 5 sjørøye med en samlet vekt på 390,9 kg og ei gjennomsnittsvekt på rundt 3,5 kg