I en artikkel i Rana Blad mandag 4. juli presenteres et prosjekt som jeg mener til forveksling ligner pøbelprosjektet, et forretningskonsept som er beskyttet, sier Eddi Eidsvåg i selskapet Pøbelprosjektet AS.

Han er på ferie på Kreta, men har tatt kontakt med advokaten sin i sakens anledning.

Lover og regler gjelder

- Er det ikke mulig at Rana Produkter med sin erfaring som attføringsbedrift over mange år og FriKults erfaring i 20 år med å få vanskeligstilt ungdom på rett kjøl, gjennom å forene kunnskap og erfaring kan få til et prosjekt for å hjelpe ungdom uten at det er en kopi av Pøbelprosjektet?

- I artikkelen benytter de slagordet vårt «du er god nok». I tillegg skisseres et opplegg som skal gå over to år med 15 ungdommer i hver gruppe slik vårt prosjekt gjør. Kort sagt, innholdet i avisartikkelen er som om jeg skulle sagt det selv, sier Eidsvåg og legger til:

Det er de samme lover og regler som gjelder for sosiale entreprenører som for andre. Jeg reagerer for øvrig på prisen de oppgir også, fire til fem millioner kroner over to år. Hadde de kommet til oss, hadde det blitt halve prisen; cirka 1,5 million for å følge ei gruppe på 15 ungdommer over to år.

Lokalt samarbeid

Prosjektet som er under utvikling i Rana er et samarbeid mellom Rana Produkter, FriKult, Nav og gatediakonen i Rana med Nordlandsbanken som viktigste støttespiller så langt.

- Foreløpig er vi kun i stadiet forsprosjekt. Dette er ikke, og jeg understreker, ikke, et pøbelprosjekt, sier daglig leder i Rana Produkter, Odd-Willy Mikkelsen og fortsetter:

- Eddi Eidsvåg har vært i Rana to ganger og forelest om Pøbelprosjektet. Vi er veldig glad for det, for det hjalp oss å komme i gang med vårt eget ungdomsprosjekt. Han inspirerte, og det vil jeg tro er meningen med foredragene hans, å inspirere andre, sier Mikkelsen.

Eddi Eidsvåg er åpen for å diskutere et eventuelt samarbeid med aktørene i Rana, men er opptatt av at innholdet i prosjektet må kvalitetssikres slik at prosjekteierne til pøbelprosjeket, kan garantere og gå god for det som formidles.

- De kan ikke bare starte et opplegg med et innhold som er et «rip off» av pøbelprosjektet. Det er dette vi har vært redd for, at det skal oppstå lokale varianter som ikke kan vise til samme gode resultater og at det skal gå over pøbelprosjektet, sier Eidsvåg.

- Vi må vite, og være sikre på, at innholdet, kommunikasjonen med enkeltindividet og i gruppa foregår på en riktig måte slik at den enkelte ungdommen trygges. Vi er også opptatt av at det er reelle jobbmuligheter de får, og ikke bare praksisplasser, fortsetter Eddi Eidsvåg.

Selskapet Pøbelprosjektet er i ni fylker.

Definerer eget prosjekt

Ungdomsprosjektet i Rana har ennå ikke fått noe navn. Det er i stadiet forprosjekt og metodikken er under utvikling. Det skjer i samarbeid mellom Ove-Johnny Bustnesli i FriKult og Odd-Willy Mikkelsen i Rana Produkter.

- Vi er i gang med å definere vårt eget prosjekt. Vi vet ikke hvordan Eidsvåg kjører sitt konsept, foruten det han har sagt i foredrag. Dermed har vi heller ikke mulighet til å kopiere dette, sier Mikkelsen og fortsetter:

- Vi må få lov til, med utgangspunkt i kunnskapen og erfaringen som FriKult og Rana Produkter har over veldig mange år, å definere vårt eget prosjekt. Det er ikke ulovlig å la seg inspirere av andre.

- Eddi Eidsvåg reagerer på at dere vil utvikle en metodikk på dette som kan få nasjonal betydning, for det har Pøbelprosjektet allerede gjort. Kommentar?

- Det betyr ikke at ikke flere kan prøve. Det kan finnes flere løsninger enn det Eidsvåg har funnet, sier Odd-Willy Mikkelsen.