Høgskolen i Nesna og Redd Barna har inngått en samarbeidsavtale for å bekjempe barneporno på internett. Avtalen innebærer at IT-studentene ved høgskolen skal drive med informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid mot barneporno på nettet. Dette er første gang Redd Barna inngår en slik samarbeidsavtale.

- Prosjektet er en del av pensumet for første- og tredjeå rsstudentene ved IT-seksjonen innenfor faget samfunnsinformatikk, sier Per Arne Godjord som er lærer for IT-studentene.

- Redd Barna har spisskompetanse på barn, mens studentene ved hø gskolen kan mye om informatikk. Det blir en bra kobling for å øke kompetansen for studentene som går her, sier rektor ved Høgskolen i Nesna, Arna Meisfjord. Hun er stolt over og glad for at skolene har et fagmiljø som kan være med på å bekjempe barneporno på internett.

- Studentene trenger holdninger som viser at seksuelle overgrep mot barn ikke aksepteres, sier Meisfjord.

Prosjekten som involverer IT-studentene går ut på å organisere alt fra tekniske løsninger som kan spore opp og avsløre barneporno på nettet til å organisere seminarer om barnepornobekjemping.

Leder for Redd Barnas Rettighetssenter, Marianne Borgen, sier det er viktig at IT-studenter engasjerer seg.

- Informasjonen de skaffer skal vi bruke både nasjonalt og internasjonalt, sier Borgen.

- Samarbeidet mellom skolen og Redd Barna er en døråpner for oss inn i et miljø hvor vi har få kontakter. Det er et signal til samfunnet om at dette er en problem som det jobbes aktivt for å bekjempe, og at det faktisk settes på pensumplanen i en utdanning hvor det ellers ikke er normalt å ta fatt i slikt, sier prosjektleder Elisabeth Skogrand i Redd Barna.