Denne uka startet arbeidet med registrering av tungmetaller i mose ved Mo Industripark.

Mastergradsstudent i naturmiljø- og analytisk kjemi ved NTNU, Iselin Esp Pettersen, har tatt på seg oppgaven og har hengt opp 29 prøver i og rundt MIP. Om to måneder skal prøvene plukkes ned og analysene i det toårige studiet kan begynne.

Ville skrive lokal oppgave

Pettersen er oppvokst i Rana og liker tanken på å bidra til noe konkret i forhold til tungmetallproblematikken.

– Jeg var interessert i å skrive en lokal oppgave og ønsket å skaffe mer informasjon om hvordan tilstanden egentlig er. Da kom jeg i kontakt med professor Eiliv Steinnes fra NTNU som ga ut rapporten om den landsomfattende moseundersøkelsen tidligere i år. I rapporten kom han med anbefalinger for videre arbeid, og det er det jeg viderefører.

Pettersen begynte på masterstudiet i høst og hele analysen skal være ferdig våren 2014.

Mosen er plukket ved Jonsvatnet i Trondheim og har blitt behandlet med HCl-syre for å få bort så mange tungmetaller som mulig.

Ingen syndebukk

Tidligere moseundersøkelser har blitt gjort utenfor MIP. Dette er den første som settes i gang innenfor portene.

– I samarbeid med de største prosessbedriftene som Celsa, Fesil, Vale og grunneier MIP, har vi kommet fram til plasseringer av prøvene. MIP ønsker bedre kunnskap om forurensningssituasjonen og vil finne ut hvor tungmetallene opptrer, sier Monica Hagen, sivilingeniør i energi og miljø fra Kunnskapsparken Helgeland. I denne sammenhengen innleid av MIP til å jobbe sammen med Esp Pettersen.

Hagen understreker at målet ikke er å finne en syndebukk, men å skaffe mer informasjon.

Folkemøte i uke 44

Miljørådgiver i Rana kommune, Allan Berg er svært glad for Pettersens initiativ.

– Jeg ønsker å skryte av NTNU og MIP som følger opp rapporten sammen. Rana var den verste byen i Norge under moseundersøkelsen i vår. Det ser jeg på som ganske naturlig på grunn av den store mengden tungindustri. Kanskje kan vi bruke Pettersens konklusjon i kommunens videre arbeid i forhold til miljø og helse. Bedriftene har involvert seg i arbeidet, det hadde de ikke trengt å ha gjort, men de er svært behjelpelige.

I uke 44 har Berg invitert Klif og Folkehelseinstituttet til Rana hvor blant annet Klif skal legge fram sin vurdering av helseeffekten sett i forhold til siste moseundersøkelse. I den sammenhengen inviteres det også til et åpent folkemøte.

Nedgående kurve

Monica Hagen har brukt mye tid på å analysere tallene fra moseundersøkelsen.

– Jeg ser mange positive trender og mange prioriterte tungmetaller har en klar nedgang, selv om enkelte av dem øker. Likevel er nedgangen i forhold til det meste på en nedgående kurve. Det er det veldig viktig at folk blir klare over, sier Hagen og legger til:

– Vi spiller med åpne kort og vil ha mest mulig fakta på bordet. Det har skjedd utrolig mye i løpet av de siste seks årene med tanke på ulike tiltak, bevisstgjøring og renseanlegg. Vi snakker samme sak, alle sammen. Vi vil byens beste.

– Vi vil alle at lufta skal være så rein som mulig. Jeg har jo lyst til å komme tilbake til hjembyen seinere, avslutter Esp Pettersen.