Gå til sidens hovedinnhold

Les hele rapporten til ressursgruppa her

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag ble ressursgruppas rapport om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland lagt frem.

I den konkluderes det med at det bør være ett stort sykehus på Helgeland og det bør legges til Mo i Rana.

Her kan du lese hele rapporten.

Les også

SE DIREKTE: Det blir trolig høy temperatur på kveldens debattmøte om sykehusstrukturen

Les også

– Det beste for Helgeland er ett stort sykehus og det bør ligge i Mo i Rana

Dette er ressursgruppa

 • Helge Torgersen (leder av ressursgruppa)
  Direktør ii Deloitte, spesialist i anestesiologi
 • Arne Ketil Hafstad
  tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
 • Liv Haugen
  Lege/sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF
 • Tor Medalen
  Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Andreas Moan
  Prosjektdirektør Helse Sør-Øst. Lege og PhD
 • Aud Tennøy
  Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt. Siv.ing og PhD
 • Geir Tollåli
  Fagdirektør Helse Nord RHF, legespesialist i gastroenterologi
 • Brynjulf Ystgaard
  Overlege, gastrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital

Prosessveileder for ressursgruppa: Ulrich Spreng, Director i Consulting, Deloitte

Kilde: Helgelandssykehuset 2025

Ressursgruppas anbefalinger

 • Helgelandssykehuset må velge en struktur og lokalisering som sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft i tida framover.
 • Ett stort akuttsykehus vil gi et faglig robust tyngdepunkt i regionen som bidrar til kvalitet i pasientbehandlinga og framtidig rekruttering.
 • Forholdene ligger best til rette for et stort akuttsykehus i Mo i Rana, selv om alternativet også innebærer noen utfordringer som krever oppmerksomhet.
 • Sandnessjøen kan være et alternativ for utredning i konseptfasen.
 • Etablering av desentrale tilbud ved distriktsmedisinske sentre (DMS) vil dekke et stort behov hos pasientene, ikke minst hos de med kroniske sykdommer. Innholdet i DMSene må defineres nærmere i den videre prosess.
 • I samarbeid med kommunene må det prehospitale tilbudet bygges opp rundt nye muligheter for tidlig diagnostikk og behandling ved bruk av ny teknologi og nye medisinske retniningslinjer.

 

Kommentarer til denne saken