Gå til sidens hovedinnhold

– Taper ikke på pengeplassering

Artikkelen er over 13 år gammel

– Rana kommune har ikke tapt en eneste krone på plassering av kraftinntekter i amerikanske obligasjoner. Vi vurderer risikoen for å tape penger som minimal.

Slik avviser ranarådmann Jan Reitehaug oppslaget i Finansavisen om at kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik taper penger på amerikanske obligasjoner. Ifølge Finansavisen kan de fire kommunene tape 800 millioner kroner.

Tjener penger

– Vi har derimot til nå tjent 15 millioner kroner på denne plasseringen, og avkastningen er svært god. Dagens oppslag i Finansavisen og andre media om pengeplasseringer er upresise og kan gi et feilaktig inntrykk, sier Jan Reitehaug. Rana kommune har investert 298 millioner kroner i obligasjoner tilknyttet privat og offentlig sektor i USA.

I Rana kommune har man så stor på at pengeplasseringen vil gi avkastning også i framtida at økonomisjef Kjell Pedersen allerede har lagt en avkastning på 3,5 millioner kroner inn i neste års budsjett.

Kursfall

– Slik vi ser det er risikoen en klausul om at Citybank kan oppløse obligasjonen dersom verdien synker til under 55 prosent av pålydende. Dette skjedde for et par måneder siden som følge av krisen i det amerikanske boligmarkedet. Verdifallet skyldtes mangel på likviditet som følge av usikkerhet knyttet til amerikanske boliglån. Mange så seg da tvunget til å selge disse verdipapirene for å skaffe seg likviditet, og vi fikk et dramatisk kursfall. På grunn av oppløsningsklausulen ble vi anbefalt å sette 30 millioner kroner inn i Citybank som en sikkerhet slik at spørsmålet om oppløsning ikke skulle bli en reell problemstilling. Disse pengene gir samme rente som i norske banker. Garantibeløpet vi har overført til City bank får vi snart tilbakebetalt, og kursen er på vei oppover, sier Jan Reitehaug.

Kredittvurdert

Rådmannen presisere at Rana kommune ikke er eksponert mot "råtne amerikanske lån", men mot høyt ratede lån som er kredittvurdert av anerkjente internasjonale ratingbyrå.

– Vi har ikke eksponering mot boliglån i USA. Dersom vi beholder verdipapirene til forfall vil vi uansett få utbetalt den avtalte kontantstrømmen og forventede avkastningen, forutsatt at det ikke oppstår konkurser i porteføljen. Det betyr i tilfelle at mange amerikanske kommuner går konkurs, og det er nærmest utenkelig. Vi vurderer derfor kredittrisikoen i porteføljen for å være lav, selv etter likviditetskrisen i markedet, understreker Jan Reitehaug.