De ti ansatte har foreløpig kun fått et varsel om oppsigelsen, men ikke den formelle. Informasjonssjef Wibecke Brusdal i moderselskapet ErgoGroup forteller at de nå er inne i en informasjonsprosess i forhold til de ansatte. Dermed verken kan eller vil hun si når den endelige oppsigelsen kommer, og når regionkontoret formelt stenger dørene.

Dårlige utsikter

Grunnen til nedleggelsen av ErgoSolutions sitt regionkontor på Mo er enkel. Bedriftsledelsen har foretatt en analyse av framtidsutsiktene. Der er konklusjonen at de ikke er for gode. Saken er den at investeringsviljen i markedet lokalt er dårlig, og at det slett ikke er nok til å opprettholde aktiviteten ved regionkontoret.
- For å fortsette selskapets totale vekst, må en tilpasse sin organisasjon til det aktuelle markedet en opererer i. Det er det vi nå gjør. Dette skal være med å sikre de gjenværende arbeidsplassene i bedriften over tid, sier Brusdal.
Hun legger samtidig til at det ikke bare er ErgoSolutions ansatte i Rana som merker bedriftens vilje til å kutte stillinger og avdelinger. I samme slengen, som at Mo-kontoret slettes fra ErgoSolutions-kartet, forsvinner også avdelingskontorene i Trondheim og Kongsvinger.
- Totalt er det snakk om å kutte et sted mellom 30 og 40 stillinger. Siden vi er inne i forhandlinger med de ansatte, kan vi ikke gi eksakt fasitsvar på antallet ansatte som må gå, fortsetter informasjonssjefen.
Hun legger videre til at kundene deres ikke skal merke at de aktuelle regionkontorene fjernes på effektivitetsalteret.
- Kundene vil vi ta vare på, fastslår Brusdal.

Fortsatt Ergo på Mo

Selv om ti stillinger i ErgoSolutions kuttes på Mo, betyr ikke det at engasjementet til ErgoGroup i Rana opphører.
Med nedleggelsen stenges aktiviteten kun ved den ene datterbedriften. Det aktuelle vedtaket har ingen betydning for selskapet ErgoIntegration.
- Der vil driften fortsette som før, avslutter informasjonssjef Wibecke Brusdal i moderselskapet ErgoGroup AS.