Regjeringen la tirsdag fram et lovforslag som en mener vil gjøre det mulig for kommunene å begrense tiggingen, ved at politiet får adgang til å fastsette tid og sted for innsamling av penger.

Politiet vil få vide fullmakter til å sørge for ro og orden. I tillegg innføres en meldeplikt for pengeinnsamlere.

Politistasjonssjef ved Mo i Rana politistasjon, Roald Bjerkadal, tror ikke registrering av tiggere alene vil få bukt med problemene.

– Men det vil likevel være en fordel å vite hvilke personer som er i et område og driver tiggervirksomhet, sier Bjerkadal.

Som det i går ble uttalt fra ledelsen i mange av landets politidistrikter, mener også politistasjonssjefen på Mo at et totalforbud mot tigging tross alt ville vært lettere å håndtere enn løsningen som nå skisseres opp.

– Jeg tror det vil bli vanskelig å håndtere og ha ressurser til å følge opp slik «deltidstigging», hvor det kun er lov på enkelte steder og til spesielle tider, sier Bjerkadal.