Fant olje ved Trænarevet, men for lite til å forsvare utbygging