Flytting av gods fra vei til bane vil skape arbeidsplasser for Meyership: – Svært gledelig, dette er et stort skritt i riktig retning

Nå blir fromme ønsker om å overføre gods fra vei til bane endelig en realitet – og det skjer på Helgeland.