Yngve (71) nekter å betale forsikring for en traktor som ikke finnes. - Vi småfolk betyr ikke noen ting og bare blir overkjørt

Nå har bonden i Balsfjord fått varsel om tvangsinndrivelse av 8.402 kroner og 34 øre.