Igjen har de seks aktørene i Hemnes revylag vist at man får det til på Hemnesberget. Årets revy "E' det nå kunst?" hadde i seg alt det en revy skal ha. Den hadde god driv, det var gode sketsjer, humoristiske sanger og sanger med en alvorlig undertone. Til og med de selvlagde reklameinnslagene vist med videokanon hadde store kunstneriske kvaliteter.

Sanger med brodd

Revyen åpnet fengende. Med tonene fra Abba og en lokal tekst ønsket det seks aktørene folket velkommen. Det satte standarden for hva som skulle komme. Selvsagt måtte tematikken rundt kampen for den lokale fergen på Rv 808 nevnes. "BF Aldra" er kjær gjest. Trygve Svenning leverte en vakker hyllest til båten, institusjonen og hjertebarnet for stedets befolkning. Et vakker sang om kjærligheten til en båt som betyr mye for stedets liv og sjel. Budskapet var klart. Den skal vegsjefen ikke få ta.

Revygjengen viste at en revy ikke bare trenger å ta opp enkle tema. I sangen "Ryktæ" tok tekstforfatter og sanger Mona Furuhatt opp fenomenet med sladdertrollet som i høyeste grad lever på et lite sted, og som kan såre dem som blir utsatt for det. Budskapet til sambygdingene var klart. Ingen er feilfri og alle er like gode. Kveldens sterkeste tekst ble framført av regissør Tone Rønning. På melodien til Leonard Cohens "Hallelujah" sang hun om at kanskje ikke alle har det like i nærmiljøet selv om man utad sier at det hersker en spesiell idyll der. Som på alle andre steder finnes det også på Hemnesberget dem som sliter med ulike problemer og som resten av nærmiljøet ikke er flinke nok til å støtte opp om. Førsteakten ble avsluttet med en fengende vei-rap. I Mesta-uniformer kom de med en hylles til karene som sørger for skikkelig vei uten telehivhumper til tettstedet.

Bordell og fjærehyllest

I andre akt var det en mer lystig tone over innslagene. Revygjengen var ferdig med alvorsordene og lattermusklene ble skikkelig trimmet. Her ble det brukt tid på å karikere personer i nærmiljøet som på en måte har stukket seg fram. En som ble viet mye tid var lokalpolitiker Øystein Meier Johannessen. Revygjengen hadde selvsagt lagt merke til at han i kommunestyret hadde tatt til ordet for å gjøre om stedets hotell til bordell slik at alle kunne få seg mus. Latteren runget i salen når Petter Rønning jr. viste seg fram i denne rollen. Også andre små og store lokale skikkelser ble trukket fram. Blant annet ei av stedets damer med en svært spesiell latter og den lokale gründeren fra TV-programmet "Skaperen". Som ekte hemnesværing synes han det er penest å snakke Oslo-mål og han mener han har klekket ut verdens beste oppfinnelse. Det er en rullestol i bare plastdeler. Også den lokale miljøforkjemperen for den lille fjærestubben Åsfjæra, som nå skal bygges ut, ble behørig nevn. Få personer utenfor tettstedet ble omtalt fra scenen. Unntakene gjaldt rådmann Frits Bakken og kultursjef Ketil Tverå. Sistnevnte syntes det var en ære for en korgværing å bli funnet verdig en omtale i en revy på Hemnesberget.