UP tok betydelig flere bilførere i 2018 - og det er én gruppe med sjåfører som blir pågrepet oftest

Geir Marthinsen er UP-sjef i Nord-Norge.

Geir Marthinsen er UP-sjef i Nord-Norge.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

- Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har vi pågrepet 434 personer, og stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet – og ofte med ruskjøring som utgangspunkt.  Vi ser at antall rusavsløringer fortsatt øker, og grovt sett kan vi si at 1/3 er alkohol og 2/3 er annen rus/kombinasjonsrus, opplyser sjef for Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Marthinsen.

Som oversikten (se nederst) viser er det en betydelig økning i antall fartsovertredelser sammenlignet med tidligere år.

- Vi har i 2018 klart å øke vår kontrollaktivitet knyttet til hastighetsovertredelser – bla annet som følge av interne prioriteringer og en "snill" vinter 1. kvartal. Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Det at vi har klart å gjennomføre flere kontroller speiler antall reaksjoner, forteller distriktslederen i Up.

Målet med Utrykningspolitiets kontrollaktivitet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte.

- Da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag i så måte. Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken. Dette har vært en medvirkende årsak til at det nå fra årsskiftet er innført prikkbelastning for bruk av håndholdt mobil, fortsetter Marthinsen.

Artikkeltags