Overingeniør Lars Håkon Bjugan hos NVE bekrefter at konsesjonsavgjørelsen for Sleneset vindkraftverk ikke vil komme før til høsten. I utgangspunktet var planen å avgjøre konsesjonssøknaden før sommerferien.

Det er flere årsaker til at svaret fra NVE vil la vente på seg. En årsak er at NVE har fått ansvaret for å koordinere og sikre gjennomføringen av tematiske konfliktvurderinger av alle meldte og konsesjonssøkte vindparker.

Les mer i mandagens papirutgave av Rana Blad eller på PDF (også i løssalg!)