Utvikler ny elektronisk pasientjournal

- Utvikling av felles kliniske informasjonssystem, slik Helse Nord gjør nå, er det ingen som har gjort før i Norge. Det er vår månelanding, sier administrerende direktør Lars Vorland. Foto: Toril S. Alfsvåg

- Utvikling av felles kliniske informasjonssystem, slik Helse Nord gjør nå, er det ingen som har gjort før i Norge. Det er vår månelanding, sier administrerende direktør Lars Vorland. Foto: Toril S. Alfsvåg

Artikkelen er over 6 år gammel

Helse Nord utvikler en helt ny elektronisk pasientjournal, og legger til rette for «en innbygger – en journal». – Det blir vår månelanding, sier Lars Vorland.

DEL

Helgeland skal flytte sin database først når Helse Nord slår sammen ni sykehusdatabaser, og flytter dem under samme tak i et regionalt datasenter.

Det går fram av fredagsbrevet til Helse Nords administrerende direktør, der han retter søkelyset på det regionale helseforetakets IKT-satsing.

Nybrottsarbeid

– Det er dristig av meg å bruke et så stort ord som månelanding når vi vet at fallhøyden er tilsvarende. Men Helse Nords enorme IKT-satsing er et nybrottsarbeid vi skal klare, sier Lars Vorland.

Helse Nord er i gang med felles innføring av kliniske IKT-systemer (FIKS) ved helseforetakene i Nord-Norge. Det utvikles nye pasientbehandlingssystemer for elektronisk pasientjournal, laboratorier, radiologi, patologi og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester. Dette skjer i et tett samspill mellom fagfolk i sykehusene, eksperter i Dips, prosjektledere i FIKS og vårt eget IKT-personell.

– Utvikling av felles kliniske informasjonssystem, slik vi gjør nå, er det ingen som har gjort før i Norge. Det er et nybrottsarbeid også på internasjonal basis. På mange måter et dette et reint innovasjonsarbeid med alle de utfordringer det har med seg. Samarbeidet mellom fagfolk, IKT-kompetanse og kommersielle leverandører er helt nødvendig for å skape gode løsninger, framholder Lars Vorland.

Den nye elektroniske pasientjournalen blir ikke til å kjenne igjen fra slik den er i dag.

– Litt enkelt sagt, var dagens datasystemer en gang papirskjemaer som ble flyttet inn i en datamaskin. Det har skjedd utvikling siden, men altfor mye av våre datasystemer i dag er basert på en papirtanke og flyt av skjemaer. Mulighetene IKT gir oss, har vi ikke utnyttet. Det er det vi forsøker å gjøre nå, heter det i fredagsbrevet.

Pasientforløp og behandling

Den nye elektroniske pasientjournalen skal for eksempel bygges opp rundt pasientforløpet til den enkelte pasienten. Systemet vil inneholde faglig beslutningsstøtte, slik at Helse Nords klinikere enkelt får tilgang til kunnskap om hva som er beste diagnostikk og behandling.

– Slik skal vi gi dem muligheter til å treffe enda bedre beslutninger om behandling av enkeltpasienter. Og slik skal den nordnorske pasienten få enda bedre tilgang til god behandling basert på den beste kunnskap som finnes, skriver Lars Vorland.

Helse Nord slår sammen ni sykehusdatabaser og flytter dem under samme tak i et regionalt datasenter. Her er Helgeland først ute.

– Vi legger med dette teknisk til rette for å oppfylle myndighetenes visjon rundt «En innbygger en journal», sier Vorland og er samtidig klar på at risikoen i arbeidet er stor.

– Dette er ikke enkelt. Det må vi håndtere og så langt mulig gardere oss mot, men det må ikke hindre oss i å ha djerve målsettinger. Har vi ikke det, gjør vi ikke jobben vår. Derfor må vi lykkes. At en månelanding ikke førte fram ved første forsøk betyr ikke at vi andre ikke kan lykkes ved neste forsøk.

Artikkeltags