Siden 2015 har Torstein og Bjørg forsøkt å få rettet feilene som byggefirmaet etterlot. Da selskapet ble slått konkurs, gikk paret mot bakmennene

GÅR MOT SLUTTEN: Siden håndverkerne fra Varanger Bygg forlot huset deres i 2015, har Bjørg og Torstein forsøkt å få omgjort eller erstattet arbeidet. Tvisten var først mellom dem og selskapet. Da det ble slått konkurs, gikk paret mot bakmennene personlig. 15. januar skal saken i retten.

GÅR MOT SLUTTEN: Siden håndverkerne fra Varanger Bygg forlot huset deres i 2015, har Bjørg og Torstein forsøkt å få omgjort eller erstattet arbeidet. Tvisten var først mellom dem og selskapet. Da det ble slått konkurs, gikk paret mot bakmennene personlig. 15. januar skal saken i retten. Foto:

Tvisten mellom boligkjøperne og to av mennene bak gamle Varanger Bygg AS kan bli avgjort om få dager.

DEL

Nord-Norge[iFinnmark] Selv om selskapet som var ansvarlig for byggejobben ble slått konkurs sommeren 2017 etter selv å ha begjært oppbud, forsøker vadsøparet Bjørg Helgesen og Torstein Fagerli fortsatt å få erstatning for store mangler på huset sitt.

Saken, som tidligere er omtalt av iFinnmark, skal snart opp i Øst-Finnmark tingrett. To dager er satt av hovedforhandlingene: Tirsdag 15. og onsdag 16. januar.

– Vi mener de har opptrådt så klanderverdig at det er grunnlag for å kreve erstatning, sier parets advokat Remi Strand.

Personlig ansvarlige

Strand beskylder motparten for bevisst å ha unnlatt å følge opp avtaler selskapet var bundet til da de overtok driften. Paret krever erstatning fra Deniss Baikovs som var styremedlem, og Jan Einar Dahl som tok over firmaet i 2016.

Flere eiere og styremedlemmer har vært involvert i tvisten, men disse har nå kommet til enighet med saksøkerne.

– Vi mener Baikovs og Dahl er personlig ansvarlige. Det de gjorde er så grovt at det er grunnlag for erstatning, fortsetter Strand.

Paret har tidligere fortalt om problemer med muggsopp, dårlig vindtetting og manglende ventilasjon i huset som Varanger Bygg restaurerte i 2014. Jan Einar Dahl har på sin side hevdet problemene er «blåst opp over alle proporsjoner», og at han forsøkte å rette problemene.

Partene skal ikke ha blitt enige om vilkårene for arbeidet med rettearbeidet.

Avviser alt ansvar

Dahl og Baikovs sin advokat Agnetha Johansen Åsheim sier alle påstander mot hennes klienter er grunnløse. Problemene stammer fra arbeid gjort før de saksøkte kom inn i Varanger Bygg.

– Har klientene dine bevisst unnlatt å følge opp avtaler og reklamasjoner?

– Overhodet ikke. Dette ligger an til å bli avgjort i domstolen, sier Åsheim.

I konkursboets sluttredegjørelse står følgende;

«Bobehandlingen anses ferdig. Boet er uten midler og videre behandling antas ikke å ville tilføre boet midler. Det er ikke avdekket mistanke om straffbare forhold ut over påpekte mangler ved regnskapsføringen.»

Artikkeltags