Siden 2015 har Torstein og Bjørg forsøkt å få rettet feilene som byggefirmaet etterlot. Da selskapet ble slått konkurs, gikk paret mot bakmennene

Tvisten mellom boligkjøperne og to av mennene bak gamle Varanger Bygg AS kan bli avgjort om få dager.