Mette Varem: – Satser på å bli ordfører selv om Sp er valgets vinner i kommunen