[Avisa Nordland] Kommunaldepartementet ber alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget.

I tillegg skjerpes sikkerheten rundt datasystemene.

Det betyr, ifølge NRK, at valgresultatet etter stortingsvalget 11. september kan bli forsinket.

– Det er på bakgrunn av trusselbildet at vi nå gjennomfører ytterligere tiltak, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK, og viser til vurderinger gjort av PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Statsråden kan ikke utelukke at den manuelle tellingen kommer til å forsinke det endelige valgresultatet.

Foreløpig er det ikke kjent hvor mye forsinkelse det eventuelt er snakk om.

Om lag halvparten av kommunene teller allerede manuelt, for disse vil ikke dette tiltaket innebære noen endring. For de øvrige kommunene vil endringen medføre noe ekstra arbeid.

De siste dagene har det kommet kritikk av det elektroniske stemmetellingssystemet EVA, etter at sensitive valgfiler for flere kommuner var tilgjengelig for hele verden.