Denne uken sto en litauer først i 20-årene tiltalt for å ha medvirket til innførsel av en betydelig mengde metamfetamin, og/eller å ha mottatt minst 100.000 kroner for den innførte narkotikaen.

Påtalemyndigheten mener mannen er involvert i den store narkosaken der det i 2011 ble funnet 6,3 kilo metamfetamin nedgravd ved ei hytte i Rana. Fem personer er allerede domfelt i saken, og har fått straffer på fra seks og et halvt års fengsel, ned til 237 timer samfunnsstraff. Strengest har en litauer som er dømt for innførselen av stoffet fått.

Møtte på Nav

Noe av det som kom fram i rettssaken var at mens mannen som nå satt på tiltalebenken var etterlyst fikk han dagpenger fra Nav. Han befant han seg store deler av tiden i Litauen, men han var også flere turer i Trøndelag, der han har jobbet tidligere.

– Jeg måtte møte på Nav, forklarte han i retten.

Mannen fikk nemlig rundt 10.000 kroner i måneden i dagpenger, mens han var etterlyst.

Han er kamerat av den allerede dømte litaueren, og påtalemyndigheten mener han har medvirket gjennom å være sjåfør for kameraten ved overlevering av stoff, samt å ha mottatt deler av oppgjøret.

Mannen selv erkjenner å ha vært i Mo to ganger i juni 2011, da politiet mener narkodealen fant sted. Den ene gangen sammen med den andre litaueren, den andre gangen for å levere en telefon fra litaueren til ranværingen som regnes som mottaker og hovedmann i saken.

Tiltalte

– Jeg har ingenting å skjule, sa mannen i retten og avviste enhver kjennskap til narkotikaen det er snakk om.

Mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen mener på sin side at det er gode holdepunkter for at narkotikaen kom til Mo i Rana på et tidligere tidspunkt, på et tidspunkt da tiltalte ikke var med til Rana.

I sin prosedyre framholdt aktor Hilde Stoltenberg at det ikke er et enkelt avgjørende bevis som beviser mannens skyld, men en rekke av indisier som gir konturene av et bilde, som viser at mannen er skyldig ut over enhver rimelig tvil. Forsvarer Bergøy Pedersen er slett ikke enig i det.

– Abstrakt kunst

– Bevisgrunnlaget er særdeles skralt, mente han og hevdet at dersom det bildet påtalemyndigheten mente å se i så fall måtte karakteriseres som abstrakt kunst.

Han gikk langt i å hevde at politiet ikke hadde gjort jobben sin, og mente de ikke har etterforsket sentrale punkter for å etterprøve om tiltaltes egen forklaring faktisk kunne stemme.

Forsvareren mente at det ikke kan være forsvarlig av retten å se bort fra at det tiltalte sier kan være korrekt.

Mannen var mistenkt tidlig i saken, men det lyktes ikke politiet å finne ham. Han ble etterlyst, og først pågrepet, i Sverige, etter at rettssakene mot de øvrige siktede var gjennomført.

Påtalemyndigheten mener tiltalte er lite troverdig, og at han har tilpasset forklaringen sin.

– Han nektet å la seg avhøre før han hadde fått se de øvrige dokumentene i saken, poengterte aktor Stoltenberg.

Aktor Stoltenberg la ned påstand om tre år og seks måneders fengsel for mannen, med fradrag for 201 dager som han allerede har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i april i år.

TIDLIGERE SAKER: