I tingretten sto han denne uken tiltalt for brudd på straffelovens § 229 og § 232, om legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Han var også tiltalt for innbrudd, med bakgrunn i at han etter knivstikkingen forlot dette stedet og tok seg inn og gjemte seg i et nærliggende hus.

Tiltalte erkjente å ha gjort det han står tiltalt for, men nektet straffskyld. I sin forklaring fortalte han hvordan han en stund forut for at han stakk fornærmete i ryggen, følte at han trådte inn i rollen som den leiemorderen som er hovedpersonen i dataspillet "Hitman".

– Jeg var leiemorderen og hadde fått et oppdrag. Jeg skulle ta ham (fornærmete, red.anm), forklarte mannen i retten.

Rett og galt borte

Tiltalte forklarte at han hadde spilt mye dataspill opp gjennom oppveksten, og at det tok av mens han gikk på videregående.

I dagene forut for det som skjedde romjulsnatten i fjor, hadde han særlig spilt det nevnte "Hitman"-spillet. Denne dagen hadde han startet tidlig om morgenen, og i kveldningen hadde han samtidig tatt seg noen øl, mens han ventet på at han og en kamerat skulle dra på et vorspiel. Seinere havnet de ute på byen. En gang etter midnatt hevder tiltalte at han begynte å føle at han ikke var seg selv, han var "hitman". Etter å ha spurt en tilfeldig bilist om denne kunne kjøre tiltalte og kameraten til en etterpåfest, havnet følget etter hvert derimot hjemme hos denne bilføreren som hadde invitert på kaffe og noe å spise på. Det kom også flere personer dit.

Stemningen var god, ingenting varslet det som skulle komme. Tiltalte hadde vært ute på kjøkkenet og utstyrt seg med en biffkniv, som han uten forvarsel så stakk i ryggen på husverten, som satt på en stol med ryggen til.

– Jeg husker kvelden kun i bilder, stemmene var helt grøtet. Rett og galt var borte, det var ingen omverden. Oppdraget var å ta livet av ham. Dette var et spill. Å stikke var bare som å trykke på knappen på datamusa. Så var han ferdig, forklarte tiltalte i retten.

Etter å ha stukket forlot han stedet, tok seg så inn i et nabohus, og ble oppdaget og jaget derfra. Imens hadde de andre tilstedeværende varslet politi og ambulanse.

– Jeg var forvirret, skjønte ikke hva som hadde gått galt, og prøvde fortvilt å trykke på "escape"-knappen. Jeg kom ikke tilbake til virkeligheten, før politiet satte håndjernene på meg, forteller tiltalte om hvordan han husker kvelden.

Han uttrykte at han er veldig lei seg for det han har gjort mot den andre mannen.

– Det er ikke sånn jeg er, det ligger så langt fra min person. Jeg er alltid den som har trukket meg unna, sa tiltalte, og forklarte at han aldri har sett alvoret i å spille så mye som han har gjort.

– Det har bare vært godt, en måte å rømme fra denne verden, mente han.

Ba om frifinnelse

Knivstikket medførte et 1,5 cm dypt sår i ryggen oppe ved armhulen til den fornærmete.

– Jeg ble skikkelig redd da han etter å ha stukket sa: "Nå er du ferdig!". Da trodde jeg han skulle gjøre kål på meg, forklarte fornærmete.

Under bevisførselen ble det ført flere vitner, dokumentbevis og en rettpsykiatrisk vurdering av tiltalte.

Etter dette la tiltaltes forsvarer, advokat Dan Erik Kjellnø (bildet), i sin avsluttende prosedyre ned påstand om frifinnelse, med hjemmel i straffelovens § 44 som omhandler straff-frihet for den som på handlingstidspunktet er psykotisk eller bevisstløs.

– I løpet av kvelden får han ei vrangforestilling om at han blir forfulgt. Det han har gjort er ikke et utslag av noe han normalt gjør. Handlinger og uttalelser viser at han var i en forvirret tilstand, sa Kjellnø.

Forsvareren var for øvrig ikke enig i tiltalen, og mente skadene fra kniven ikke kvalifiserer som legemsbeskadigelse, men heller legemsfornærmelse, et forhold med lavere strafferamme. Kjellnø mente dette må tas hensyn til, dersom retten finner å idømme tiltalte straff. I så tilfelle mente forsvareren 100 timer samfunnsstraff ville være det passende.

I tvil

Aktor, statsadvokat Jenny Sellæg, ga uttrykk for å ha vært i tvil om sin påstand. På den ene siden de skjerpende omstendighetene som taler for ubetinget fengselsstraff, på den andre siden særskilte forhold som kan gjøre samfunnsstraff hensiktsmessig. Hun landet på en påstand om 200 timer samfunnstraff (subsidiært 8 mnd fengsel), erstatning, og oppreisning oppad begrenset til 50.000 kroner til fornærmete.

Hun framholdt at dersom selvforskyldt rus er årsaken til en tilstand slik som beskrevet i § 44, så er ikke dette å regne som straff-friende.

Statsadvokaten la også vekt på de skjerpende omstendighetene at det var brukt kniv og at handlingen var helt uprovosert. Hun mener også retten må ta hensyn til det betydelige skadepotensial det ligger i et knivstikk på det aktuelle stedet.

Dom i saken ventes førstkommende torsdag.

Les mer i lørdagens papir- eller pdf-utgave av Rana Blad.