Sender ut flere farevarsel om flom- og jordskredfare - venter opp mot 100 mm nedbør fra fredag til lørdag

DEL

Det er sendt ut varsel om flom- og jordskredfare til helga. Varslet gjelder for sør i Nordland opp til Saltfjellet, og sendes ut som en følge av at det er ventet mellom 40 til 100 mm nedbør i løpet av en 24 timers periode fra fredag morgen til lørdag morgen.

Det er ventet at det er ytre sørlige strøk av Nordland som vil få mest nedbør.

Politiet i Nordland oppfordrer publikum til å flytte gjenstander bort fra flomutsatte områder, samt utføre sjekk av avløp, stikkrenner mm.

Farevarslene som er sendt ut er går fra gult og til oransje og lyder som følger:

Gult farevarsel - Mye regn Sør-Helgeland

Fra tidlig fredag morgen til lørdag morgen ventes store nedbørsmengder. Totalt mellom 40 til 100 mm nedbør på 24t, mest i ytre sørlige strøk.

Anbefaling

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Oransje varsel - Flomfare deler av Trøndelag og Nordland

Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 mm i løpet av fredag. Nedbøren starter natt til fredag når en front passerer, og det er fare for byger i etterkant. I samme periode stiger temperaturen slik at all nedbør ventes som regn, og i områder hvor det ligger snø ventes denne å smelte. Meteorologisk institutt har ute varsel om fare for mye nedbør på gult nivå for denne hendelsen.

Anbefaling

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Forhåndstapping av vannmagasiner bør vurderes. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Konsekvenser

Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.


Gult varsel - Jordskredfare nord i Trøndelag og sør i Nordland

Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Regnet skal etter hvert gå over i bygenedbør. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Varselet ligger i øvre del av gult nivå.

Anbefaling

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren.

Konsekvenser

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Artikkeltags