- Problemet med flisene som løsnet i 2002, og som førte til at nye fliser måtte legges i 2003, ga oss utfordringer. Ingen tvil om det, konstaterer bestyrer av Moheia Bad, Tore Hagh.

Men dette var utfordringer de ansatte i Moheia Bad var klare til å ta. Fra midten av februar var Moheia bad helt eller delvis stengt, og slik fortsatte det til hele anlegget kunne åpnes samlet 21. juli.

Men da var også flisproblemene ordnet opp i.

Mistet besøk

- 2003 ble et særdeles utfordrende år for oss driftsmessig, men vi klarte blant annet å holde skolesvømminga gående på tross av reparasjons-arbeidene, forteller Tore Hagh.

Det betyr blant annet at budsjettet som ble lagt for 2003, der det var tatt høyde for reparasjons-arbeidene, ble innfridd.

- Og det er bra. Vi skal blant annet huske at vi på grunn av reparasjonene mistet mye besøk i de beste vintermånedene og juli, som er en god måneder for Moheia Bad, forteller Tore Hagh.

Tallene for 2003 viser at 34.000 besøkte folkebadet og løste billett på normal måte. I tillegg kommer 4.500 besøkende gjennom ulike organisasjoner som leier seg inn i anlegget, og rundt 32.000 besøkende skoleelever i forbindelse med skolesvømmingen.

Utenom disse gruppene av besøkende har Moheia bad også Rana svømmeklubb og dykkerklubben, som står for rundt 6400 besøk.

Ambisiøst for 2004

- Vi har en offensiv og ambisiøs målsetting for 2004 der det totale besøksmålet er 110 000 forutsatt ordinære driftsforhold. Blant annet blir trolig skolesvømmingen utvidet. Men hovedutfordringa vår blir å bygge opp igjen det vi har tapt på folkebad-sida. Når folk faller ut av gode vaner, som jo et besøk i badet er, så blir det en utfordring å få dem tilbake. Erfaringsmessig tar det tid å få kunder tilbake etter en driftsstans, sier Tore Hagh.

At prisene ble satt opp i 2003 har han ikke fått sterke reaksjoner på.

- Dette var den første prisjusteringen siden åpningen av anlegget 2. mars 2000. Sammenlignet med andre anlegg har vi fortsatt et moderat prisnivå. Moheia Bad har krav på seg til inntjening, og de kravene må innfris. Vi forsøker å innfri dem med å skape mest mulig aktivitet i anlegget der vi nå har 17,7 årsverk, blant annet som et resultat av at vi har skolesvømmingen, forteller Tore Hagh.

God investering

I følge de tilbakemeldingene de ansatte ved Moheia Bad får, har kommunen aldri gjort en bedre investering for sine innbyggere.

- Vi kan gi et aktivitets- og trivselstilbud til alle fra 0-100 år uansett fysiske forutsetninger. Når vi målet for antall besøkende i 2004 så er vi godt over det som var ambisjon for besøk for anlegget da det ble vedtatt bygd, konstaterer Tore Hagh.