Lite tyder på at bommen på E6 skal flyttes nærmere Korgfjelltunnelen, men fylkeskommunen avventer henvendelse fra Vefsn

For andre gang skal nabokommuner og fylket vurdere flytting av bommen på Forsmo bru. Lite tyder så langt på at den faktisk blir flyttet.

Artikkeltags