Utestedseier slår tilbake mot kommunen etter omstridt gebyr - krever svar på parkering under besøk fra dronning Sonja

Per Inge Tverå er ilagt et solid gebyr for å ha satt opp fem søyler og et repos utenfor utestedet Tippen. Ei uke etter at gebyrbrevet kom sendte han et brev om tomtebruk i retur til Vefsn kommune.