Stenger Villmarksveien: – De som bruker veien vil nok merke stor forskjell i etterkant

Fv 273 mellom Simskard og Kløvimoen i Fiplingdal er stengt på grunn av veiarbeid.

Fv 273 mellom Simskard og Kløvimoen i Fiplingdal er stengt på grunn av veiarbeid. Foto:

DEL

Helgeland[Helgelendingen] Fylkesvei 273 på strekningen Simskard – Kløvimoen vil være tidvis stengt fram til og med 30. august. Strekningen gjennom Fiplingdalen er en del av Villmarksveien, og grunnen til stengingen er vedlikeholdsarbeid. Arbeidet vil foregå i periodene mandag til fredag fra 07.00 til klokka 15.00.

– Vi startet jobben etter pinse, og veien har vært stengt i perioder for å gjøre jobben så effektiv som mulig, sier byggeleder Eivind Bakken i Statens vegvesen.

– Hva slags vedlikehold er det snakk om?

– Vi fjerner en del telehiv langs veien, og de som bruker den vil merke stor forskjell når vi er ferdige. I tillegg skal det gjøres en del grøftearbeid, og når dette er gjort vil det bli lagt ny asfalt på de områdene vi har gravd i, sier Bakken som mener veistengningene har vært uproblematiske for de aller fleste.

– Det er lite trafikk på veien og gode omkjøringsmuligheter.

Omkjøringen er skiltet, men utrykningskjøretøy kan passere. Kjøring til eiendommene er også tillatt.

Artikkeltags