Tirsdag formiddag er E6 stengt fra rundkjøringen ved Skansen til rundkjøringen ved Circle K i Mo i Rana, på grunn av asfaltering av en ny bussholdeplass som bygges på Skansen.

Veien er kun stengt for sørgående trafikk, som blir dirigert gjennom sentrum.

For trafikk som går nordover, kan man kjøre som vanlig.

Dette kjøremønsteret vil ventelig foregå fram til klokken 14.00.