Retura HAF og Verket løfter hverandre og miljøfokuset

Maiken Johansen og Simon Hanssen.

Maiken Johansen og Simon Hanssen. Foto:

Retura HAF er blitt ny samarbeidspartner med Verket. Det skal gi fordeler for dem  begge, men også for miljøet.

DEL

I år er det Retura HAF som tar seg av avfallstjenestene på Verket. Retura HAF har inngått en treårig samarbeidsavtale med festivalen og begge gleder seg til å løfte fram hverandre i tiden framover.

Dette skriver partene i en pressemelding.

– Vi er lokalt eid og ønsker å bidra tilbake til lokalsamfunnet med det vi kan. Vi gir fra før av mye støtte til barn og ungdom, og har fokus på både idrett og kultur. Verket og Underverket er viktig for by og region og vi tror vi med vår kompetanse og fokus på miljø kan bidra positivt til arrangementet, sier driftsleder Simon Hanssen.

Verket ble nylig Miljøfyrtårn. Det betyr at festivalen allerede oppfyller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Samtidig viser det at Verket ønsker å bli enda bedre på miljøarbeid og gjennom årlige miljørapporteringer må de dokumentere miljøprestasjoner og forbedringer.

Gode løsninger

– Avtalen med Retura HAF kommer derfor på et meget passende tidspunkt. De har mye erfaring og kunnskap som kan komme Verket til gode, sier festivalsjef Maiken Johansen i pressemeldingen.

– De har allerede lansert en rekke gode ideer. De er også en god sparringpartner når vi skal se på løsninger som gjør avfall- og renovasjonsarbeidet bedre og mer effektivt. De kan hjelpe oss med å gjøre bedre valg. Lar det seg gjøre å finne gjenvinningsløsninger, så tilbyr også Retura dette. De at de ønsker å være en katalysator for mer miljøvennlig fokus i festivalbransjen ser vi som veldig positivt, sier Johansen.

– Vi er som mange andre stolt av å ha en festival som Verket her vi bor. Det er virkelig noe vi ønsker å være med å bygge videre for å løfte by og region. De siste årene har det blitt mer positivitet rundt byen, og vi tror helt klart Verket er en av flere aktører som bidrar på en god måte rent omdømmemessig for Mo i Rana og Helgeland. De gir også god synliggjøring for sine partnere, for Verket når ut til mange folk, tilføyer Hanssen.

Miljøfyrtårnstatusen

I forbindelse med inngåelse av Verket-samarbeidet så Retura det som gunstig at festivalen er blitt Miljøfyrtårn.

– Miljøfyrtårnbedrifter viser at de forplikter seg, det er viktig for oss, forteller Hanssen.

Han mener også Underverket er en viktig arena for å nå de yngre generasjonene, samtidig som han ser nye muligheter og stort potensial for å gjøre familiedelen av Verket enda mer attraktiv og miljørettet.

– Miljø og gjenvinning har heldigvis fått mer status og anerkjennelse. Å jobbe med søppel og forske på dette er blitt trendy og moderne, fordi de unge bryr seg mer og mer om dette. At vi sammen med Verket kan fronte tematikken synes vi er meget spennende og bra, for festivalen og publikum og for oss, sier Hanssen i pressemeldingen.

Artikkeltags