Verneområde mot vindmøllepark

VERNEFORSLAG: Vindmøllemotstanderne i Motvind.org har levert inn et forslag til Miljøverndepartementet om å verne Solværøyene. Foto: Arne Forbord

VERNEFORSLAG: Vindmøllemotstanderne i Motvind.org har levert inn et forslag til Miljøverndepartementet om å verne Solværøyene. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 7 år gammel

For å bevare naturmangfoldet på Solværøyene og den unike oppvekstlokaliteten for hubro er det levert inn et verneforslag for øygruppen til Miljøverndepartementet.

DEL

Det er organisasjonen Motvind.org som har levert inn verneforslaget. I snart fem år har de aktivt jobbet for å stoppe vindmølleplanene på Sleneset til Nord-Norsk Vindkraft.

Vern gjennom bruk

Leder Bjørn Økern er klar på at de slett ikke ønsker å ramme dagens aktiviteter ved lokalsamfunnet Sleneset, som er tettstedet i Solværøyene. Det som er av aktiviteter der skal bevares.

- Vi ser for oss et vern gjennom aktiv bruk av naturen, sier Økern.

- Det betyr at boplasser holdes i hevd, at det drives sauehold på øyene og at man har aktiv jakt etter jaktbare arter. I sjøen er det helt greit med oppdrettsanlegg og det skal drives fiske rundt holmer og skjær.

Vi vil ha et vern mot store naturinngrep. Da tenker vi på utfyllinger mellom sund og sammenknytting av øyene gjennom bruer. En vindmøllepark er et sånt type inngrep som ikke er forenlig med vårt verneforslag, sier Økern.

Geoturisme

Han mener at Solværøyene har et stort potensial som et sted for geoturisme, som betyr reiseopplevelser i naturlige områder uten store inngrep.

- Fylkesmannen i Nordland har sagt at dette er en turismesatsing de ønsker å støtte. Den er basert på lokal kultur og tradisjoner, samt lokal mat, sier Økern.

Han håper et vern kan gi penger til restaurering av eldre boplasser i de vakre øyriket.

- Det er verdt å nevne artsmangfoldet der stort, sier Motvind-lederen.

Liker ikke planene

Prosjektleder Steinar S. Helland i Nord-Norsk Vindkraft har ikke sansen for verneforslaget fra Motvind.org.

- Selvsagt passer de planene dårlig med våre planer. På det nåværende tidspunkt er ikke området vernet, og vi vet ikke om det får betydning for saksbehandlingen i NVE angående vår konsesjonssøknad, sier han.

Artikkeltags