Vil bygge ut vernet vassdrag

Utbyggere og grunneier redegjorde for prosjektet sitt til MPR-utvalgets medlemmer under befaringa i går. Foto: Gunnar Moe

Utbyggere og grunneier redegjorde for prosjektet sitt til MPR-utvalgets medlemmer under befaringa i går. Foto: Gunnar Moe

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Et stort flertall i Miljø-, plan og ressursutvalget (MPR) i Rana kommune åpner for en begrenset utbygging av det fredede vassdraget Helgåga.

DEL

Helgågavassdraget ble i 1991 av Rana kommune anbefalt å skulle vernes som type- og referansevassdrag. Noe som to år seinere resulterte i at vassdraget ble med i verneplan for vassdrag, vedtatt av Stortinget samme år. Dette innebærer at hele vassdragets nedbørfelt er vernet mot kraftutbygging. Seinere har regjeringen åpnet opp for at det i slike vassdrag kan bli åpnet for konsesjonsbehandling av kraftverk, med en installert effekt på inntil 1MW.

På bakgrunn av dette har Helgeland Småkraft AS søkt om konsesjon for bygging og drift av et kraftanlegg i Helgåga.

MPR-utvalget i Rana kommune var i går formiddag på befaring i området, sammen med folk fra administrasjonen i kommunen, grunneier og utbyggere. Etter denne befaringen var det klart for utbyggingsmotstander SV at denne kampen kom de til å tape.

Administrasjonen i Rana kommune hadde innstilt på avslag nettopp på grunn av vernet og vassdragets spesielle verdi i området.

Følelsesladd

Liv Hauknes (SV) holdt et følelsesladd innlegg der hun ba politikerne fra de andre partiene om å tenke seg om nok en gang, spesielt fordi hun mente utbygger og grunneiers framstilling av dette prosjektet ikke helt var i trå med "virkeligheten".

– Dette er et av de mest verdifulle vassdragene i hele Rana, et unikt vassdrag fra fjell til fjord. En tre meter høy demning synes ikke jeg er et lite inngrep. Vi har over 100 prosjekter under planlegging og utredning i kommunen - og så skal vi altså være så inkonsekvente at vi kaster oss over et prosjekt i et vernet vassdrag. Vi har mange andre mulige prosjekt i kommunen og da virker det underlig at vi skal gi tilslutning til et som gir såpass lite avkastning som dette, sier Liv Hauknes.

Men Hauknes, som har godt kjennskap til området, fikk lite gehør for sine argument.

– Vi vil støtte at det gis konsesjon for ei slik utbygging, forklarer Mia Hansen (Ap).

– Vi støtter Aps forslag. Av klimamessige årsaker er det gunstig med vannkraftutbygging, samtidig synes jeg det er flott at grunneier gis mulighet til å tjene penger på egen grunn, forklarer Allan Johansen (Frp).

– Jeg mener verneverdien i stor grad ligger over inntaket, i tillegg er det en liten utvinningsgrad av dette vassdraget. Jeg tror også anlegget blir lite synlig i terrenget og det virker også som det aktuelle området av elva er lite brukt.

Saksbehandler

Saksbehandler i Rana kommune, Bjørnar Bergh, synes på sin side det er rart at politikerne mener verneverdien i stor grad ligger over inntaket og derfor ikke har noen negativ effekt på vassdraget.

– Skal det være et referansevassdrag, så gjelder det hele vassdraget. Dette er ingen stor utbygging, men fra administrasjonens side mener vi dette er i strid med hovedårsaken til at Rana kommune ønsket en freding av vassdraget i 1991.

Berghs uttalelse fikk både Mia Hansen (Ap) og Allan Johansen (Frp) til å kommentere at saksbehandlers uttalelse hadde politisk undertone.

– Utidig, rett og slett, mener Hansen.

– Skal ikke saksbehandler ha rett til å begrunne hvorfor de har innstilt som de har gjort? spør Liv Hauknes.

Tvil og tro

MPR-utvalgets leder, Johan Petter Røssvoll (Sp), medga at hans og partiets syn i denne saken ikke var lett å komme fram til.

– Jeg har vekslet mellom tvil og tro, men kommet fram til at jeg går for utbygging.

Dermed ble det klart flertall for å gi konsesjon til en begrenset utbygging av Helgågavassdraget, kun mot de tre stemmene fra SV.

Artikkeltags