Gå til sidens hovedinnhold

Vil få fram vinneren i deg

Artikkelen er over 9 år gammel

En Rana- variant av pøbel- prosjektet er under oppseiling med mål å fange opp unge mennesker før de dropper helt ut, og gi dem muligheten til å vise hva de duger til.

For å få dette til må vi tenke annerledes enn vi tradisjonelt gjør. Prosjektet trenger støtte fra bedrifter og næringsliv i Rana, sier nestleder i Nav Rana, Elin Skevik. Og mener det ideelle hadde vært om LO og NHO engasjerte seg.

Prosjektet under utvikling er et samarbeid mellom FriKult, Rana Produkter, Nav og gatediakonen i Rana. Den viktigste støttespilleren så langt er Nordlandsbanken.

Vinn-vinn situasjon

- Ungdom er en ressurs og mange bedrifter trenger arbeidskraft. En del unge har av forskjellige årsaker ikke fått, eller ikke benyttet, sjansen til å vise hva de er gode for og risikerer å falle utenfor. Gjennom å gi unge muligheten, kan dette bli en vinn-vinn situasjon for alle parter, fortsetter Elin Skevik.

Forprosjektet, som er inspirert av Eddi Eidsvågs pøbelprosjekt, kom i gang takket være Nordlandsbanken. De stilte med penger da det viste seg at initiativtakerne var i utakt med de fleste søknadsfrister til instanser som kunne gi støtte.

Sender oppfordringa videre

- Dette er litt på sida av det vi i Nordlandsbanken ellers gjør, men vi har fulgt FriKult med Ove-Johnny Bustnesli i spissen, sett hva de har fått til over 20 år, og latt oss imponere. Samtidig har banken mange kunder, og det ville være rart om ikke noen kjenner noen som trenger hjelp. Så vi tenkte; kan Nordlandsbanken være den utløsende faktor for å få forprosjektet i gang, så vil vi det, sier assisterende banksjef Trine Kjelstad og legger til:

- Vi er en av de første til å reagere positivt på prosjektet. Nå håper vi å inspirere andre fra næringslivet til å bli med.

Landsforeningen mot Stoffmisbruk (LMS), NAV og Nordlandsbanken har foreløpig bidratt økonomisk.

Prosjektet

- Hele prosjektet er estimert til fire-fem millioner kroner. Vi tenker å kjøre kurs med grupper på inntil femten ungdommer over tre måneder og følge deltakerne opp i to år etterpå. Det betyr at når prosjektet er over etter to år, vil det fortsatt gjenstå oppfølging av ungdommer som har deltatt, sier daglig leder i Rana Produkter, Odd-Willy Mikkelsen.

Ove-Johnny Bustnes har erfart gjennom FriKult at mange ungdommer kommer skjevt ut. Årsakene til det er mange, varierte og sammensatte. Fellesnevneren er at de fleste lykkes når forholdene legges til rette for dem, og de får vist hva de er gode for.

- Da kommer også de med lønnsslippen, smiler Bustnesli.

Prosjektet har utviklet seg til noe annet enn initiativtakerne i utgangspunktet så for seg.

- Gjennom jobben min som gatediakon blir jeg kjent med mange ressurssterke mennesker med problematisk bakgrunn. Ideen har utviklet seg fra tanken om ettervern til «forvern», forteller gatediakon Terje Solvi og fortsetter:

- Spørsmålet nå er; hvordan kan vi ta våre på unge mennesker som har det vanskelig, som dropper ut av skolen og som dermed får det problematisk i forhold til arbeidslivet slik at de kan hankes inn igjen og slippe å havne i et rusmisbruk?

Nybrottsarbeid

Det oppdraget har Ove-Johnny Bustnesli i FriKult og Odd-Willy Mikkelsen i Rana Produkter forent krefter, erfaringer og kompetanse for å finne svar på. De er i gang med å utvikle strukturer, system som og innhold som skal sikre kvalitet på tilbudet.

- Dette er nybrottsarbeid. Vi er i gang med å utvikle en metodikk som, hvis vi lykkes, kan bli interessant å bruke i nasjonal sammenheng, konstaterer Ove-Johnny Bustnesli.

Forprosjektet skal være ferdig i løpet av oktober for å få tid til å avklare finansiering av hovedprosjektet, som er planlagt å starte ut på nyåret 2012. Målgruppa er ungdom i alderen 18 til 25 år, unntaksvis fra 16 år og opp til 30.

- Du er god nok. Det er det dette handler om, å gi den enkelte muligheten til å oppdage egne ressurser og få troen på seg selv. På at de er gode nok, sier Elin Skevik.