Vil forandre ungdomsskolestrukturen

SAMDRIFT: Tanken med å plassere en ny ungdomsskole ved idrettsplassen på Ytteren er blant annet å kunne utnytte samdriftsfordeler i B&Ys planlagte flerbrukshall der. Foto: Arne Forbord

SAMDRIFT: Tanken med å plassere en ny ungdomsskole ved idrettsplassen på Ytteren er blant annet å kunne utnytte samdriftsfordeler i B&Ys planlagte flerbrukshall der. Foto: Arne Forbord Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det slås nå fast at ideen om å bygge en ny ungdomsskole på Ytteren kan realiseres. At dette er en god idé er ikke Allan Berg, FAU-leder på Båsmo barneskole, sikker på.

DEL

Det har vært sett på tre mulige lokaliseringer på Ytteren for en ny ungdomsskole, som skal gi plass til elevene som i dag går på ungdomsskole på Båsmo og Selfors. Konklusjonen er at det mest hensiktsmessige er at en ny skole bygges ved Ytteren idrettsplass. Noe av tanken er da også å kunne utnytte samdriftsfordeler med flerbrukshallen som Bossmo & Ytteren IL har planer om å bygge i samme område.

I økonomiplanen er det satt av 153 millioner kroner til bygging av ny ungdomsskole. Foreløpige overslag over hva en ny skole på Ytteren vil koste er 152 millioner. En ny skole dimensjoneres for 360 elever.

Skal elevene som i dag sokner til ungdomsskolene på Selfors og Båsmo overføres til en ny skole på Ytteren, er det påkrevd med ei endring av ungdomsskolekretsene. En sak om dette skal derfor fremmes og sendes ut på høring i løpet av våren.

Ønsker alternativ

– At man har låst seg til kun ei mulig plassering for en ny ungdomsskole er synd, sier Allan Berg som er leder i foreldreutvalget på Båsmo barneskole.

Berg understreker at han ikke er skeptisk til at det planlegges en skole som skal gi plass alle som i dag går på Selfors og Båsmo.

– Jeg tror en ny og større skole vil være positivt, men jeg mener det finnes bedre alternativ til plassering enn på Ytteren, sier Berg som er klar på at Båsmo ville vært et slikt bedre alternativ.

– Her har vi allerede en ungdomsskole i nærmiljøet, et nærmiljø med mange gode fasiliteter og friluftstilbud som for eksempel Skillevollen. At ungdomsskolen ligger i tilknytning til barneskolen er en positiv symbiose og en noe som er en styrke, sier Berg som også peker på at ved å legge en ny stor skole inntil idrettsplassen på Ytteren vil det by på utfordringer eventuelt å skulle utvide og ekspandere idrettsplassen.

– Det anbefalte alternativet for bygging av ungdomsskole på Ytteren er dessuten på minimum av anbefalte areal for ungdomsskole, sier han.

Nettopp det å utrede flere alternative plasseringer av en ny felles ungdomsskole ønsket opposisjonen å gjøre, men den ble nedstemt så i denne runden er det kun alternativ på Ytteren det er sett på.

Snuoperasjon

Høyre og de andre som nå styrer Rana gikk høyt ut på skolebanen i valgkampen for halvannet år sida og lovte at skolestrukturen skulle bestå og at det skulle bygges en ny 1-10-skole på Selfors. Dette ser man altså nå helt bort fra.

– Hva vil du si til at valgløfter nå brytes?

– Dette har vi besvart flere ganger tidligere, svarer ordfører Kai Henriksen.

– Her får du sjansen nok en gang.

– Det er ikke å bryte valgløfter når vi har politisk evne til å se en sak fra flere vinkler. Alternativet med ny felles ungdomsskole på Ytteren for de elevene som i dag går på ungdomsskole på Selfors og Båsmo var ikke i det hele tatt diskutert under den forrige skolestrukturdebatten. Ideen ble lansert først sist høst og når velfunderte, positive forslag kommer på bordet er det vårt ansvar som politikere å ta stilling til dem, det skulle bare mangle, sier Henriksen som siden skoleforslaget kom på bordet ikke har fått annet enn positive tilbakemeldinger.

– Saken skal nå ut på høring og jeg håper på støtte fra foreldre. Hadde det vært stor motstand mot dette, tror jeg imidlertid at de ville vært på banen for lenge siden. Jeg synes det er flott hvis vi får til dette og jeg mener dette er ei bedre løsning enn de tidligere, sier ordføreren.

Fornøyd

Det er ikke bare Høyre-ordføreren som er fornøyd med at administrasjonen foreslår at det blir bygd en ny skole på Ytteren.

– Saksutredninga peker i store trekk på det vi har sagt i årrekke; vi må se på ungdomsskolestrukturen fordi en større ungdomsskole vil gi et bedre fagtilbud, sier Hilde Rønningsen som representerer SV både i formannskapet og i kommunestyret.

– For lærerne vil en større ungdomsskole gi et tyngre fagmiljø og bidra til å gjøre våre ungdomsskoler interessante. For Rana er dette ekstremt viktig fordi mange av våre lærere nå nærmer seg pensjonsalderen og vi må rekruttere nye, sier Rønningsen som også merker seg at ved å bygge ny ungdomsskole på Ytteren som vil det åpne seg nye tomtemuligheter på Selfors med hensyn til bygging av nytt sykehjem.

SV-politikeren registrerer også at det trekkes fram at det ligger en besparelse i årlige driftsutgifter på 1,5 millioner kroner ved å bygge ny skole på Ytteren i stedet for å drifte de gamle ungdomsskolene på Selfors og Båsmo.

– Dette har vi påpekt hele tida og pengene som spares kan vi nå bruke på en enda bedre skole, sier hun.

Rønningsen understreker imidlertid at SV holder fast ved det de har sagt hele tiden; at flere alternativer enn bare ett må vurderes.

– I slike saker skal det utredes flere alternativer. Da kan innbyggerne vite begrunnelsen for det valget som blir tatt, og hvorfor man har valgt bort andre alternativ, sier Rønningsen.

Dominoeffekt

Rådmannen peker ellers på at ved å bygge ny skole på Ytteren vil kommunen få frigjort sentrale arealer på Selfors og Båsmo. På Selfors har kommunestyret vedtatt å bygge nytt sykehjem med 80 plasser på tilstøtende areal. Blir det ikke ungdomsskole på Selfors vil det være plass også til et framtidig byggetrinn to for sykehjemsformål der. Videreføres ungdomsskoletilbudet vil et nytt sykehjemsbyggetrinn måtte lokaliseres et annet sted, noe som ikke vil være optimalt driftsøkonomisk. På Båsmo frigjøres både ei stor tomt, og et undervisningsbygg som vil kunne ha flere bruksmuligheter og en betydelig verdi.

Saken skal behandles i formannskapet på tirsdag og i kommunestyret 19. mars.

Artikkeltags