Vil ikke eie sydsamisk teater

MOT SAMETINGET: - Frp er mot Sametinget, slo Frp-representant Veronica Pedersen fast i kommunestyret i går. Verken hun eller de tre andre Frp-representantene ville være med på å legge 10.000 kommunale kroner på bordet når foreningen Åarjelhsaemien omdannes til et aksjeselskap.

MOT SAMETINGET: - Frp er mot Sametinget, slo Frp-representant Veronica Pedersen fast i kommunestyret i går. Verken hun eller de tre andre Frp-representantene ville være med på å legge 10.000 kommunale kroner på bordet når foreningen Åarjelhsaemien omdannes til et aksjeselskap. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Fremskrittspartiet i Rana synes slett ikke noe om at kommunen skal gå inn på eiersida i Åarjelhsaemien Teatere AS.

DEL

Det ga Frp-representantene Veronica Pedersen og Torill Ø. Hanssen klokkeklart uttrykk for da kommunestyret i går skulle ta stilling til om Rana kommune skal gå inn med 10.000 kroner i aksjekapital når Åarjelhsaemien Teatere omdannes fra ei forening til et aksjeselskap.

I Rana i 27 år

Åarjelhsaemien Teatere, Sydsamisk Teater, ble stiftet som ei grenseoverskridende forening, med deltakelse fra det sydsamiske miljøet både på norsk og svensk side. Foreninga ble delt i en norsk og en svensk del i 2008. Teateret har siden oppstarten i 1985 hatt sitt hovedkvarter i Mo og er samlokalisert med Nordland Teater. Siden 2002 har teateret mottatt støtte fra Sametinget og Nordland fylkeskommune, og fra 2008 har det også fått fast støtte fra Rana kommune. I 2010 var støtten fra Sametinget nesten 1,6 millioner kroner, fra fylkeskommunen 300.000 kroner og fra Rana kommune 200.000 kroner. Etter at Sametinget kom med si institusjonsmelding har styret ved teateret i samråd med fylkeskommunen kommet fram til at det hensiktsmessig å omdanne teateret til et aksjeselskap, som nå er en gjennomgående selskapsform for teatre i Norge.

Styret har blant anna foreslått at Sametinget, Nordland fylkeskommune, Rana kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune går inn med en samla aksjekapital på 100.000 kroner i det nye selskapet og at Ranas del av dette er 10.000 kroner.

De 10.000 kronene synes alle ranapolitikerne, med unntak av Frps representanter, det er verdt å bruke.

– Lite raushet

Torill Ø. Hanssen og Rana Frp synes nemlig det er helt feil å bruke kommunale kroner på å gå inn i Åarjelhsaemien Teatere AS.

– Sametinget har god økonomi. De kan betale for sitt eget teater, mente Hanssen.

– Vi må se på hvordan vi bruker midlene. Rana er vertskommune for mange lag og foreninger og for dem er ikke 10.000 kroner småpenger, sa Hanssen før hun la til at verken hun eller noen av de øvrige i Frp-gruppa har noe imot samer.

Det slo også Veronica Pedersen fast, men hun var like fullt klinkende klar på at hun og Frp mener at Sydsamisk Teater ligger under Sametingets ansvarsområde og ikke Rana kommune sitt.

– Det ligger ikke mye vilje til å være raus eller til å anerkjenne fellesskapet, slo Rødts Alte Hiller fast etter at han hadde minnet forsamlinga, og Frp spesielt, på at det var viktig å se tilbake i historia.

– Rana har var i si tid den største samebygda sør for Karasjok og Kautokeino. Det er ikke tilfeldig at Rana er vertskommune for teateret, sa Hiller.

«Oss og dem»

– Det er legitimt å ville prioritere annerledes, men jeg reagerer på argumentasjonen om «oss og dem», sa KrFs Peter Walseth med adresse til Hanssen.

– Samisk er en del av den norske kulturen. Å ha teateret her er en glede og ikke en byrde og det styrker mangfoldet. For en bitte liten sum får vi være med på å løfte opp teateret og vi tar vare på og forvalter en kulturarv, sa Walseth som er glad for at Rana er vertskommune for teateret.

Også Are Nakling, som ikke bare er Ap-representant i kommunestyret, men også direktør ved Nordland Teater, mente at det at kommunen går inn på eiersida er en gladsak.

– Dette er viktig både for norsk og samisk kultur, slo han fast.

I samme retning argumenterte også Senterpartiets Johan Petter Røssvoll som mente dette var en god sak for hele det sørsamiske området, mens SVs Inge Myrvoll trakk fram at Åarjelhsaemien Teatere er et profesjonelt teater med fire fylker som nedslagsfelt.

Etter at det debatten hadde pågått en drøy time, og det for lengst var avklart at flertallet kom til å gå inn for at kommunen skal delta i omdanninga av teateret, kom for øvrig Høyres Espen Haaland med følgende hjertesukk.

– 10-20.000 kroner er et relativt beskjedent beløp, sammenligna med den tida vi bruker på denne saken!

Artikkeltags