Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke samarbeide mer

Artikkelen er over 12 år gammel

Espen Dahl tar konsekvensen av Karl-Otto Jacobsens uttalelser til Rana Blad og takker for seg. Det betyr i klartekst at han ikke lengre vil videreføre et samarbeid med Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) vedrørende hubro.

– Jeg er ikke til salgs, sier Espen Dahl.

Han er rasende over Karl-Otto Jacobsens uttalelser til Rana Blad om at det ikke ble utøvet press under skrivingen av konsekvensrapporten vedrørende biologisk mangfold, og vil derfor ikke lengre ha et faglig samarbeid med Jacobsen.

– Jeg har oppfattet oss som nære samarbeidspartnere, og når han nå later til å ha glemt sine uttalelser til meg i sommer, finner jeg det bemerkelsesverdig, for ikke å si lite sannsynlig og tilsvarende lite troverdig. Hans uttalelser er utilgivelige og går på min troverdighet løs. Det er rett og slett rystende at han velger å støtte opp om pengene fremfor sine samarbeidspartnere, sier Dahl.

– Svært skuffet

Han er ikke i tvil om at når Jacobsen nå skal ha snudd i denne saken er det av redsel for at Nord-Norsk Vindkraft (NNV) vil velge en ny saksutreder ved neste korsvei.

– Dette viser hvilken makt de kommersielle aktørene har over de som gjør disse utredningene. Jeg ser ingen andre muligheter enn å ta min hatt å gå. Jeg kommer ikke til å trekke noen av mine egne uttalelser, og er svært skuffet over at dette ikke gjelder Karl-Otto, sier Espen Dahl frustrert.

Karl-Otto Jacobsen sier i en kort kommentar til Rana Blad at han har sendt Espen Dahl svar på mailen hvor det kommer frem at Dahl ikke ønsker videre samarbeid med han, men at han utover dette ikke har videre kommentarer til media.

Utbyggerne har mye makt

Fungerende generalsekretær i NOF, Morten Ree, sier at de ikke har konkrete fakta som gir grunnlag for å uttale seg i påstander om slett saksbehandling angående Sleneset vindpark. Men sier at hvis dette medfører riktighet så er det selvsagt svært alvorlig.

– Det er en kjensgjerning at ubyggerne sitter med mye makt i slike saker gjennom at de både er oppdragsgiver og sitter på pengesekken. Derfor blir som regel naturvernsiden overkjørt av kapitalinteressene og sitter ofte igjen med en følelse av at konsekvensutredningen er mangelfull og kan være påvirket av utbygger, sier Morten Ree.